НАЧАЛО

Производители

Разгледани продукти

Био Ароматизатор AlmaWin Покажи в цял размер

Био Ароматизатор AlmaWin

8005750

Био Ароматизатор AlmaWin <address class="MsoNormal"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt;"><strong><span lang="EN-US">AlmaWin</span></strong><strong></strong><strong>био ароматизатор</strong><em></em></span></address><address class="MsoNormal"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt;"><em><span lang="EN-US"> </span></em></span></address><address class="MsoNormal"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt;"><em> </em></span></address><address class="MsoNormal"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt;">Натуралният аропматизатор на <span lang="EN-US">AlmaWin</span>Клинът е преминал успешно дерматологични тестове – направени от независим институт, за алергии при допир и кожни дразнения.</span></address><address class="MsoNormal"> </address><address class="MsoNormal"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt;"><strong><span style="text-decoration: underline;">Суровините:</span></strong></span></address><address class="MsoNormal"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt;"><span lang="EN-US">Комбинацията от алкохол и повърхностноактивни </span>захариди<span lang="EN-US"><br /> стабилизира и </span>спомага<span lang="EN-US"> разпространението на <br /> аромата. </span>П<span lang="EN-US">о-добро</span>то<span lang="EN-US"> и по-фин</span>о<span lang="EN-US"> разпредел</span>яне<span lang="EN-US"> на етерични</span>те<span lang="EN-US"> масла * <br /> и екстракт</span>и<span lang="EN-US"> от листа</span> бива подпомагано и от п<span lang="EN-US">олизахариди. </span></span></address><address class="MsoNormal"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt;"><span lang="EN-US">(* От контролирани биологичн</span>и насаждения<span lang="EN-US">).</span></span></address><address class="MsoNormal"> </address><address class="MsoNormal"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt;"><span lang="EN-US">Добавената </span>млечна<span lang="EN-US"> киселина (</span>получена от ферментацията на вторични захарни продукти, като меласа<span lang="EN-US">) се грижи за омекотяване на водата в по-ниски</span>те<span lang="EN-US"> температурни граници</span> и за коригиране на киселинността, която е необходима за ефективността на натуралните аромати.</span></address><address class="MsoNormal"> </address><address class="MsoNormal"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt;">Прекрасния аромат се получава от к<span lang="EN-US">омбинацията </span>на<span lang="EN-US"> етерични масла</span> от<span lang="EN-US"> евкалипт* и екстракт от листа </span>на <span lang="EN-US">върбинка*. <br /> (* От контролирани биологичн</span>и насаждения<span lang="EN-US">)</span></span></address><address class="MsoNormal"> </address><address class="MsoNormal"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt;"><strong><span style="text-decoration: underline;">Съставки:</span></strong></span></address><address class="MsoNormal"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt;"><span lang="EN-US">Алкохол<br /> </span>П<span lang="EN-US">овърхностноактивни </span>захариди<span lang="EN-US"><br /> Етерични масла (евкалипт*)<br /> </span>Екстракт от листа на в<span lang="EN-US">ърбинка*<br /> Лимонена киселина<br /> Полизахариди<br /> Вода<br /> * От контролирани биологичн</span>и насаждения</span></address><address class="MsoNormal"> </address><address class="MsoNormal"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt;"><strong><span style="text-decoration: underline;">Сфера на приложение:</span></strong></span></address><address class="MsoNormal"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt;">Натуралният ароматизатор на <span lang="EN-US">AlmaWin е подходящ за <br /> всички степени на твърдост на водата, за б</span>яло<span lang="EN-US"> и цветн</span>о<span lang="EN-US"> <br /> </span>пране<span lang="EN-US"> и за температура в диапазона от <br /> 30 ° C до 95 ° C.</span></span></address><address class="MsoNormal"> </address><address class="Default"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt;"><strong><span style="text-decoration: underline;"><span lang="EN-US">Съвети за приложение:</span></span></strong><strong></strong></span></address><address class="MsoNormal"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt;">Натуралният ароматизатор на <span lang="EN-US">AlmaWin може да се комбинира <br /> с всички </span>течни<span lang="EN-US"> и прах</span>ообразни продукти на <span lang="EN-US">AlmaWin. <br /> Моля</span> разклатете<span lang="EN-US"> внимателно бутилката преди </span>употреба<span lang="EN-US">. <br /> </span>Добавяйте натуралния ароматизатор на <span lang="EN-US">AlmaWin винаги <br /> директно в </span>отделението<span lang="EN-US"> за омекотител. Интензитетът на аромат може да бъде индивидуално изб</span>и<span lang="EN-US">ран </span>чрез <span lang="EN-US">доз</span>ировката</span></address><address class="MsoNormal"> </address><address class="MsoNormal"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt;"><strong><span style="text-decoration: underline;">Размер на опаковките:</span></strong></span></address><address class="Default"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt;" lang="EN-US">750 мл </span></address><address class="MsoNormal"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt;" lang="EN-US">.</span></address><address class="MsoNormal"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt;"><strong><span style="text-decoration: underline;"><span lang="EN-US">Дозировка: <br /> <!--[if !supportLineBreakNewLine]--><br /> <!--[endif]--></span></span></strong><strong></strong></span></address><address class="MsoNormal"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt;"><strong><span style="text-decoration: underline;"> </span></strong></span></address><address class="MsoNormal" style="text-indent: 36.0pt;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt;">1 дозировъчна капачка = 30 мл</span></address> <table class="MsoTableGrid" style="margin-left: 39.35pt; border: none;" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td style="width: 88.55pt; border: solid windowtext 1.0pt; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;" valign="top" width="118"><address class="MsoNormal"><span style="font-size: 10pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Слаб аромат</span></address></td> <td style="width: 88.55pt; border: solid windowtext 1.0pt; border-left: none; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;" valign="top" width="118"><address class="MsoNormal"><span style="font-size: 10pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Нормален аромат</span></address></td> <td style="width: 88.55pt; border: solid windowtext 1.0pt; border-left: none; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;" valign="top" width="118"><address class="MsoNormal"><span style="font-size: 10pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Силен аромат</span></address></td> </tr> <tr> <td style="width: 88.55pt; border: solid windowtext 1.0pt; border-top: none; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;" valign="top" width="118"><address class="Default" style="text-align: center;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt;">1</span></address></td> <td style="width: 88.55pt; border-top: none; border-left: none; border-bottom: solid windowtext 1.0pt; border-right: solid windowtext 1.0pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;" valign="top" width="118"><address class="MsoNormal" style="text-align: center;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt;">1 <span lang="EN-US">½</span></span></address></td> <td style="width: 88.55pt; border-top: none; border-left: none; border-bottom: solid windowtext 1.0pt; border-right: solid windowtext 1.0pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;" valign="top" width="118"><address class="MsoNormal" style="text-align: center;"><span style="font-size: 10pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">2</span></address></td> </tr> </tbody> </table> <address class="MsoNormal"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt;" lang="EN-US"> </span></address><address class="MsoNormal"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt;"><em><span lang="EN-US">Най-добрата възможна екологична съвместимост и санитарна защита на потребителите, както и отлични измива</span></em><em>щи<span lang="EN-US"> и почиства</span></em><em>щи<span lang="EN-US"> резултати са наш</span></em><em>и<span lang="EN-US">т</span></em><em>е <span lang="EN-US">ръководни принципи </span></em><em>при разработката на продукти<span lang="EN-US">.<br /> Повишаването на алергии и увеличаване на замърсяването, </span></em><em>водят<span lang="EN-US"> до </span></em><em>объркване<span lang="EN-US"> на потребителя.<br /> Нашата задача е да разпознаваме този проблем, </span></em><em>да<span lang="EN-US"> нам</span></em><em>ираме<span lang="EN-US"> решения и </span></em><em>да <span lang="EN-US">реализира</span></em><em>м<span lang="EN-US">е нови открития </span></em><em>при<span lang="EN-US"> текущ</span></em><em>ите<span lang="EN-US"> продукт</span></em><em>ови<span lang="EN-US"> иновации чрез непрекъснат</span></em><em>о </em><em>развитие <span lang="EN-US">на продукт</span></em><em>ите<span lang="EN-US">. В AlmaWin продуктите отговарят на</span></em><em> увеличаващите се <span lang="EN-US">екологични и дерматологични </span></em><em>стандарти<span lang="EN-US"> и убеждават чрез </span></em><em>изключителни<span lang="EN-US"> измива</span></em><em>щи<span lang="EN-US"> и почиства</span></em><em>щи<span lang="EN-US"> резултати.<br /> То</span></em><em>зи процес<span lang="EN-US"> започва с много </span></em><em>внимателен<span lang="EN-US"> избор </span></em><em>на суровини<span lang="EN-US">: Всички </span></em><em>използвани <span lang="EN-US">суровини </span></em><em>покриват<span lang="EN-US"> нашите висок</span></em><em>и<span lang="EN-US"> дерматологични и </span></em><em>екологични </em><em>изизсквания<span lang="EN-US">, </span></em><em>като<span lang="EN-US"> са сертифицирани от </span></em><em>„<span lang="EN-US">Certisys sprl”. Всички </span></em><em>използвани<span lang="EN-US"> перални-активни вещества </span></em><em>са <span lang="EN-US">от растителен произход. Ние отказваме </span></em><em>да използваме </em><em>етоксилирани<span lang="EN-US"> суровини и генно </span></em><em>модифицирани<span lang="EN-US"> ензими. Формулите на продуктите, които следва да бъдат </span></em><em>прилагани<span lang="EN-US"> върху кожата на човека </span></em><em>се дават </em><em>за дерматологично<span lang="EN-US"> изследване </span></em><em>поради<span lang="EN-US"> нарастващия брой на кожни заболявания.</span></em></span><em></em></address>
13,99 лв

В следната категория има още 30 продукта:

AlmaWinбио ароматизатор
 
 
Натуралният аропматизатор на AlmaWinКлинът е преминал успешно дерматологични тестове – направени от независим институт, за алергии при допир и кожни дразнения.
 
Суровините:
Комбинацията от алкохол и повърхностноактивни захариди
стабилизира и
спомага разпространението на
аромата.
По-доброто и по-фино разпределяне на етеричните масла *
и екстракт
и от листа бива подпомагано и от полизахариди.
(* От контролирани биологични насаждения).
 
Добавената млечна киселина (получена от ферментацията на вторични захарни продукти, като меласа) се грижи за омекотяване на водата в по-ниските температурни граници и за коригиране на киселинността, която е необходима за ефективността на натуралните аромати.
 
Прекрасния аромат се получава от комбинацията на етерични масла от евкалипт* и екстракт от листа на върбинка*.
(* От контролирани биологичн
и насаждения)
 
Съставки:
Алкохол
Повърхностноактивни захариди
Етерични масла (евкалипт*)
Екстракт от листа на върбинка*
Лимонена киселина
Полизахариди
Вода
* От контролирани биологичн
и насаждения
 
Сфера на приложение:
Натуралният ароматизатор на AlmaWin е подходящ за
всички степени на твърдост на водата, за б
яло и цветно
пране и за температура в диапазона от
30 ° C до 95 ° C.
 
Съвети за приложение:
Натуралният ароматизатор на AlmaWin може да се комбинира
с всички
течни и прахообразни продукти на AlmaWin.
Моля
разклатете внимателно бутилката преди употреба.
Добавяйте натуралния ароматизатор на AlmaWin винаги
директно в
отделението за омекотител. Интензитетът на аромат може да бъде индивидуално избиран чрез дозировката
 
Размер на опаковките:
750 мл 
.
Дозировка:

 
1 дозировъчна капачка = 30 мл
Слаб аромат
Нормален аромат
Силен аромат
1
1 ½
2
 
Най-добрата възможна екологична съвместимост и санитарна защита на потребителите, както и отлични измиващи и почистващи резултати са нашите ръководни принципи при разработката на продукти.
Повишаването на алергии и увеличаване на замърсяването,
водят до объркване на потребителя.
Нашата задача е да разпознаваме този проблем,
да намираме решения и да реализираме нови открития при текущите продуктови иновации чрез непрекъснато развитие на продуктите. В AlmaWin продуктите отговарят на увеличаващите се екологични и дерматологични стандарти и убеждават чрез изключителни измиващи и почистващи резултати.
То
зи процес започва с много внимателен избор на суровини: Всички използвани суровини покриват нашите високи дерматологични и екологични изизсквания, като са сертифицирани от Certisys sprl”. Всички използвани перални-активни вещества са от растителен произход. Ние отказваме да използваме етоксилирани суровини и генно модифицирани ензими. Формулите на продуктите, които следва да бъдат прилагани върху кожата на човека се дават за дерматологично изследване поради нарастващия брой на кожни заболявания.

Напишете Вашето ревю

Био Ароматизатор AlmaWin

Био Ароматизатор AlmaWin

750 мл 

Напишете Вашето ревю

доставка и условия

Последвайте ни във Facebook

Бюлетин