Производители

Последвайте ни във Facebook

Бюлетин

Край на скуката в час - Рон Кларк Покажи в цял размер

Край на скуката в час - Рон Кларк

Издателство: Изток-Запад. Брой страници: 416. Меки корици.

Повече детайли

Край на скуката в час - Рон Кларк <address><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt; color: #008000;">Всяко дете може да постигне повече – с обич, разбиране, подкрепа и нестандартно мислене. Това е кредото на Рон Кларк – носител на наградата „Учител на годината“, автор на бестселъра „55 златни правила“, но преди всичко – човек, който иска да направи революция в училищното образование. </span></address><address> </address><address><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt; color: #008000;">В основаното от него единствено по рода си в света училище той прилага едновременно практични, новаторски и ефикасни методи, които не само вдъхновяват децата да учат, но и полагат основите на техния бъдещ успех, най-важ­ният: в живота. Постиженията на учениците му са толкова впечатляващи, че хиляди учители от цял свят посещават Академията „Рон Кларк“, за да черпят с пълни шепи опит и идеи.   </span></address><address><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt; color: #008000;"><br /></span></address><address><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt; color: #008000;">С тази книга той споделя разработеното, наученото и преживяното с всички учители и родители. Какви принципи и ценности са в основата на едно училище за пример? Как се създава атмосфера на творчество, уважение и стремеж към изява? Как могат родителите да станат катализатори за успеха на детето си? Рон Кларк дава отговор на всички тези – и на още много други – въпроси.</span></address><address> </address><address><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt; color: #008000;">Издателство: Изток-Запад. Брой страници: 416. Меки корици.</span></address><address> </address><address> </address><address><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt; color: #008000;"><br /></span></address><address><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt; color: #008000;">ОТКЪС ОТ КНИГАТА:</span></address><address> </address><address class="MsoNoSpacing"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt; color: #008000;" lang="EN-GB">Не всяко дете заслужава курабийка</span></address><address class="MsoNoSpacing"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt; color: #008000;" lang="EN-GB"><br /></span></address><address class="MsoNoSpacing"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt; color: #008000;" lang="EN-GB">Миналата година един от новите ни петокласници изпитваше</span></address><address class="MsoNoSpacing"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt; color: #008000;" lang="EN-GB">трудности с ученето. Бе приет в АРК с успех, по-нисък от необ-</span></address><address class="MsoNoSpacing"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt; color: #008000;" lang="EN-GB">ходимия по всички предмети, и започна да изостава по няколко</span></address><address class="MsoNoSpacing"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt; color: #008000;" lang="EN-GB">предмета. Когато се срещнах с майка му, тя се опита да защити</span></address><address class="MsoNoSpacing"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt; color: #008000;" lang="EN-GB">сина си с думите:</span></address><address class="MsoNoSpacing"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt; color: #008000;" lang="EN-GB">– Да, но в старото си училище той имаше отличен по всички</span></address><address class="MsoNoSpacing"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt; color: #008000;" lang="EN-GB">предмети.</span></address><address class="MsoNoSpacing"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt; color: #008000;" lang="EN-GB">Казах ѝ, че това много ме изненадва, а тя поясни, че той се</span></address><address class="MsoNoSpacing"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt; color: #008000;" lang="EN-GB">справял така прекрасно, понеже имал невероятно добър учител.</span></address><address class="MsoNoSpacing"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt; color: #008000;" lang="EN-GB">В нашата страна битува погрешната идея, че учителите, кои-</span></address><address class="MsoNoSpacing"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt; color: #008000;" lang="EN-GB">то пишат добри оценки на учениците си, им дават добро обра-</span></address><address class="MsoNoSpacing"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt; color: #008000;" lang="EN-GB">зование. Но родителите, директорите и широката публика не би</span></address><address class="MsoNoSpacing"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt; color: #008000;" lang="EN-GB">трябвало да смятат, че добрите оценки означават високи позна-</span></address><address class="MsoNoSpacing"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt; color: #008000;" lang="EN-GB">ния. Всъщност в много случаи тези учители може би пишат висо-</span></address><address class="MsoNoSpacing"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt; color: #008000;" lang="EN-GB">ките оценки, за да избегнат конфликтите с родители и директори.</span></address><address class="MsoNoSpacing"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt; color: #008000;" lang="EN-GB">Много по-лесно е да се снишаваш и да раздаваш шестици наляво и</span></address><address class="MsoNoSpacing"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt; color: #008000;" lang="EN-GB">надясно, отколкото да покажеш на ученика колко струва в дейст-</span></address><address class="MsoNoSpacing"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt; color: #008000;" lang="EN-GB">вителност, а после да се изправиш пред критиката на администра-</span></address><address class="MsoNoSpacing"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt; color: #008000;" lang="EN-GB">цията и посрещнеш гнева на вбесения родител.</span></address><address class="MsoNoSpacing"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt; color: #008000;" lang="EN-GB">Посещавал съм множество тържества за награждаване на</span></address><address class="MsoNoSpacing"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt; color: #008000;" lang="EN-GB">ученици, където буквално всяко дете от класа получава похвална</span></address><address class="MsoNoSpacing"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt; color: #008000;" lang="EN-GB">грамота. Родителите се радват, правят снимки и изглеждат толко-</span></address><address class="MsoNoSpacing"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt; color: #008000;" lang="EN-GB">ва горди. А аз просто седя и си мисля: Блажени са невежите! Дали</span></address><address class="MsoNoSpacing"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt; color: #008000;" lang="EN-GB">тези деца се изправят пред истински предизвикателства, или прос-</span></address><address class="MsoNoSpacing"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt; color: #008000;" lang="EN-GB">то се вписват в посредствените стандарти, набелязани от някой</span></address><address class="MsoNoSpacing"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt; color: #008000;" lang="EN-GB">посредствен учител в една образователна система, която не успява</span></address><address class="MsoNoSpacing"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt; color: #008000;" lang="EN-GB">да предизвика да положат усилие дори и учениците на средно ниво?</span></address><address class="MsoNoSpacing"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt; color: #008000;" lang="EN-GB">Но нали всички родители са горди и доволни.</span></address><address class="MsoNoSpacing"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt; color: #008000;" lang="EN-GB">Най-лошото от всичко, струва ми се, е фактът, че повечето</span></address><address class="MsoNoSpacing"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt; color: #008000;" lang="EN-GB">родители биха дали на детето си просто едно прилично образо-</span></address><address class="MsoNoSpacing"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt; color: #008000;" lang="EN-GB">вание, оценено за отличен, вместо да му дадат блестящо образо-</span></address><address class="MsoNoSpacing"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt; color: #008000;" lang="EN-GB">вание, за което детето се е мъчило и потило, а оценките му едва са</span></address><address class="MsoNoSpacing"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt; color: #008000;" lang="EN-GB">стигнали до добър.</span></address><address class="MsoNoSpacing"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt; color: #008000;" lang="EN-GB">В началото на всяка учебна година аз поставям някаква дъл-</span></address><address class="MsoNoSpacing"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt; color: #008000;" lang="EN-GB">госрочна задача пред петокласниците си. Те трябва да прочетат</span></address><address class="MsoNoSpacing"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt; color: #008000;" lang="EN-GB">определена книга и да направят проект за някой от героите – по-</span></address><address class="MsoNoSpacing"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt; color: #008000;" lang="EN-GB">конкретно, трябва да се опитат да изнамерят някакъв хитър начин,</span></address><address class="MsoNoSpacing"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt; color: #008000;" lang="EN-GB">за да покажат такива подробности, които говорят за това какво е</span></address><address class="MsoNoSpacing"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt; color: #008000;" lang="EN-GB">криел в сърцето си съответният герой (какво е обичал най-много),</span></address><address class="MsoNoSpacing"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt; color: #008000;" lang="EN-GB">какво е виждал (неговите възгледи за света), какво е отстоявал,</span></address><address class="MsoNoSpacing"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt; color: #008000;" lang="EN-GB">твърдо стъпвайки на краката си и за какво не си е пречупил гръб-</span></address><address class="MsoNoSpacing"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt; color: #008000;" lang="EN-GB">нака (неговите убеждения). Насърчавам учениците си да извадят</span></address><address class="MsoNoSpacing"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt; color: #008000;" lang="EN-GB">всичко това от страниците, използвайки творческото си мислене</span></address><address class="MsoNoSpacing"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt; color: #008000;" lang="EN-GB">и новаторството си, за да вдъхнат живот на съответния герой.</span></address><address class="MsoNoSpacing"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt; color: #008000;" lang="EN-GB">Много от учениците ми изготвят папки с рисунки на героя с</span></address><address class="MsoNoSpacing"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt; color: #008000;" lang="EN-GB">надписи на съответните места. Някои използват лъскави аплика-</span></address><address class="MsoNoSpacing"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt; color: #008000;" lang="EN-GB">ции, а други – шарени рисунки. Сигурен съм, че в повечето класни</span></address><address class="MsoNoSpacing"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt; color: #008000;" lang="EN-GB">стаи подобни проекти биха получили доста високи оценки, петици</span></address><address class="MsoNoSpacing"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt; color: #008000;" lang="EN-GB">и шестици. Но аз връщам проектите с оценки от рода на 14, 20, 42</span></address><address class="MsoNoSpacing"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt; color: #008000;" lang="EN-GB">точки от максимално възможни 100, изобщо повечето от ученици-</span></address><address class="MsoNoSpacing"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt; color: #008000;" lang="EN-GB">те оценявам с „неиздържал“ теста. Както учениците, така и родите-</span></address><address class="MsoNoSpacing"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt; color: #008000;" lang="EN-GB">лите винаги се разстройват, а мнозина от тях ми искат обяснение.</span></address><address class="MsoNoSpacing"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt; color: #008000;" lang="EN-GB">Моля ги да ми вярват и пояснявам, че ако оценя тези проекти</span></address><address class="MsoNoSpacing"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt; color: #008000;" lang="EN-GB">със шестици и петици, учениците няма да имат мотивация да се</span></address><address class="MsoNoSpacing"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt; color: #008000;" lang="EN-GB">стараят повече при следващия си проект. Понякога се случва ня-</span></address><address class="MsoNoSpacing"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt; color: #008000;" lang="EN-GB">кой от колегите да подметне:</span></address><address class="MsoNoSpacing"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt; color: #008000;" lang="EN-GB">– Рон, ама нали знаеш на какво е подложено това дете вкъщи,</span></address><address class="MsoNoSpacing"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt; color: #008000;" lang="EN-GB">пък и ти е ясно, че е направила проекта си сам-сама.</span></address><address class="MsoNoSpacing"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt; color: #008000;" lang="EN-GB">Веднага отвръщам, че в обществото никой няма да приема</span></address><address class="MsoNoSpacing"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt; color: #008000;" lang="EN-GB">семейната им ситуация за извинение, затова и ние не бива да го</span></address><address class="MsoNoSpacing"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt; color: #008000;" lang="EN-GB">правим. Ако започнем да допускаме оправдания и да даваме аван-</span></address><address class="MsoNoSpacing"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt; color: #008000;" lang="EN-GB">си, това само би накарало детето да си мисли, че няма нищо лошо</span></address><address class="MsoNoSpacing"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt; color: #008000;" lang="EN-GB">в това да се оправдаваме със съответните обстоятелства за нивото</span></address><address class="MsoNoSpacing"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt; color: #008000;" lang="EN-GB">на представянето си. Просто не бива да допускаме подобно нещо.</span></address><address class="MsoNoSpacing"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt; color: #008000;" lang="EN-GB">Трябва да накараме децата да разберат, че всеки от тях носи отго-</span></address><address class="MsoNoSpacing"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt; color: #008000;" lang="EN-GB">ворност за постигането на високи критерии и да направим всичко</span></address><address class="MsoNoSpacing"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt; color: #008000;" lang="EN-GB">възможно, за да стигнат на това ниво.</span></address><address class="MsoNoSpacing"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt; color: #008000;" lang="EN-GB">Спомням си как написах слаба оценка на една петокласничка</span></address><address class="MsoNoSpacing"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt; color: #008000;" lang="EN-GB">на първия ѝ проект. Тя се скъса от рев. Никога не бе получавала</span></address><address class="MsoNoSpacing"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt; color: #008000;" lang="EN-GB">по-малко от отличен, а и майка ѝ бе съкрушена. Обясних ѝ, че ниската</span></address><address class="MsoNoSpacing"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt; color: #008000;" lang="EN-GB">оценка представлява ценен житейски урок, след което набе-</span></address><address class="MsoNoSpacing"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt; color: #008000;" lang="EN-GB">лязах за момичето, както и за целия клас стратегии, чрез които да</span></address><address class="MsoNoSpacing"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt; color: #008000;" lang="EN-GB">повишат оценките си за в бъдеще. Показах им примерен проект,</span></address><address class="MsoNoSpacing"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt; color: #008000;" lang="EN-GB">който би бил оценен със 70 точки, проект за 80, както и проект,</span></address><address class="MsoNoSpacing"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt; color: #008000;" lang="EN-GB">който би спечелил пълнен отличен.</span></address><address class="MsoNoSpacing"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt; color: #008000;" lang="EN-GB">С удоволствие установих, че следващият ѝ проект сякаш ожи-</span></address><address class="MsoNoSpacing"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt; color: #008000;" lang="EN-GB">вя с небостъргачите на Ню Йорк, направени от глина, миниатюр-</span></address><address class="MsoNoSpacing"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt; color: #008000;" lang="EN-GB">ни билбордове, на които се виждаше съответната научна инфор-</span></address><address class="MsoNoSpacing"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt; color: #008000;" lang="EN-GB">мация и улични лампи, които наистина работеха. Проектът беше</span></address><address class="MsoNoSpacing"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt; color: #008000;" lang="EN-GB">много, много по-добър, затова получи 70 точки.</span></address><address class="MsoNoSpacing"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt; color: #008000;" lang="EN-GB">Като финален проект учениците получиха задачата да напра-</span></address><address class="MsoNoSpacing"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt; color: #008000;" lang="EN-GB">вят периодизация с минимум петдесет значителни дати в исто-</span></address><address class="MsoNoSpacing"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt; color: #008000;" lang="EN-GB">рията на определена точка от света. Същата млада дама донесе</span></address><address class="MsoNoSpacing"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt; color: #008000;" lang="EN-GB">последния си проект, опакован в чували за смет. Когато го разо-</span></address><address class="MsoNoSpacing"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt; color: #008000;" lang="EN-GB">паковахме, съзрях огромна, висока повече от метър и двайсет пи-</span></address><address class="MsoNoSpacing"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt; color: #008000;" lang="EN-GB">рамида, точно копие на Хеопсовата пирамида в Гиза. Ученичката я</span></address><address class="MsoNoSpacing"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt; color: #008000;" lang="EN-GB">бе направила от картон и очевидно бе използвала шкурка, за да я</span></address><address class="MsoNoSpacing"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt; color: #008000;" lang="EN-GB">състари. Беше прекрасна, но на нея не се виждаше никаква перио-</span></address><address class="MsoNoSpacing"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt; color: #008000;" lang="EN-GB">дизация, затова ѝ казах, че оценката ѝ ще е слаб 2.</span></address><address class="MsoNoSpacing"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt; color: #008000;" lang="EN-GB">Тя се усмихна победоносно, мина зад макета и докосна върха</span></address><address class="MsoNoSpacing"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt; color: #008000;" lang="EN-GB">на пирамидата – внезапно три от страните ѝ бавно се отвориха,</span></address><address class="MsoNoSpacing"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt; color: #008000;" lang="EN-GB">разкривайки вътрешното пространство. Периодизацията бе на-</span></address><address class="MsoNoSpacing"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt; color: #008000;" lang="EN-GB">правена откъм вътрешността на пирамидата, с помощта на под-</span></address><address class="MsoNoSpacing"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt; color: #008000;" lang="EN-GB">робни картини, графики и описания на 150 главни събития. Бе</span></address><address class="MsoNoSpacing"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt; color: #008000;" lang="EN-GB">изработила ръчно дори и египетски артефакти, разполагайки ги</span></address><address class="MsoNoSpacing"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt; color: #008000;" lang="EN-GB">вътре в пирамидата, така, както биват откривани в гробниците на </span></address><address class="MsoNoSpacing"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt; color: #008000;" lang="EN-GB">великите фараони. Имаше ръчно изработени мумии, които се бе</span></address><address class="MsoNoSpacing"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt; color: #008000;" lang="EN-GB">научила да прави от някакъв сайт в интернет. Погледна ме и каза:</span></address><address class="MsoNoSpacing"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt; color: #008000;" lang="EN-GB">– Г-н Кларк, седмици наред работя над това. Искаше ми се да</span></address><address class="MsoNoSpacing"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt; color: #008000;" lang="EN-GB">го направя наистина прекрасно. Искаше ми се да изкарам отличен.</span></address><address class="MsoNoSpacing"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt; color: #008000;" lang="EN-GB">Беше направо чудeсно, беше внушително. Погледнах я обез-</span></address><address class="MsoNoSpacing"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt; color: #008000;" lang="EN-GB">оръжен, изпълнен с гордост, и с усмивка заявих:</span></address><address class="MsoNoSpacing"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt; color: #008000;" lang="EN-GB">– Разбира се, че е за отличен, моето момиче!</span></address><address class="MsoNoSpacing"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt; color: #008000;" lang="EN-GB">Ако не бях оценил първоначалния ѝ проект със слаба оценка,</span></address><address class="MsoNoSpacing"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt; color: #008000;" lang="EN-GB">тя никога не би донесла тази пирамида. А сега това дете е пред</span></address><address class="MsoNoSpacing"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt; color: #008000;" lang="EN-GB">прага на завършването си в АРК и е достойна конкуренция на уче-</span></address><address class="MsoNoSpacing"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt; color: #008000;" lang="EN-GB">ниците от всяка друга гимназия из цялата страна. Тя вече знае как-</span></address><address class="MsoNoSpacing"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt; color: #008000;" lang="EN-GB">во са високи изисквания, разбира стойността на силната трудова</span></address><address class="MsoNoSpacing"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt; color: #008000;" lang="EN-GB">етика и е способна да постига отлични резултати. Ако продължа-</span></address><address class="MsoNoSpacing"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt; color: #008000;" lang="EN-GB">ваме да обезценяваме образованието и да пишем на учениците</span></address><address class="MsoNoSpacing"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt; color: #008000;" lang="EN-GB">петици и шестици просто защото „са положили усилия“, ние им</span></address><address class="MsoNoSpacing"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt; color: #008000;" lang="EN-GB">правим лоша услуга и не ги подготвяме за успехи в реалния живот.</span></address><address class="MsoNoSpacing"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt; color: #008000;" lang="EN-GB">Това момиче нямаше да може да влезе в елитна гимназия и да се</span></address><address class="MsoNoSpacing"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt; color: #008000;" lang="EN-GB">състезава с останалите с някой обемист проект, нашарен с лъска-</span></address><address class="MsoNoSpacing"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt; color: #008000;" lang="EN-GB">во мастило. Но с тази пирамида, както и с цялостните си познания</span></address><address class="MsoNoSpacing"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt; color: #008000;" lang="EN-GB">за това как да постигне подобен успех, тя може да влезе в която и</span></address><address class="MsoNoSpacing"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt; color: #008000;" lang="EN-GB">да било гимназия и да блесне в сравнение с останалите ученици.</span></address><address class="MsoNoSpacing"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt; color: #008000;" lang="EN-GB">Често аз пека курабийки за учениците си. Разказвам им, че те</span></address><address class="MsoNoSpacing"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt; color: #008000;" lang="EN-GB">са по рецепта на прапрабаба ми, която тя лично ми е завещала на</span></address><address class="MsoNoSpacing"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt; color: #008000;" lang="EN-GB">четири очи чак на смъртния си одър. (Добре де, преувеличавам.)</span></address><address class="MsoNoSpacing"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt; color: #008000;" lang="EN-GB">Когато раздавам сладките, учениците, които полагат труд и стара-</span></address><address class="MsoNoSpacing"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt; color: #008000;" lang="EN-GB">ния, с удоволствие получават по една, а онези, които не се стараят</span></address><address class="MsoNoSpacing"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt; color: #008000;" lang="EN-GB">особено, не получават абсолютно нищо. Родителите започват да</span></address><address class="MsoNoSpacing"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt; color: #008000;" lang="EN-GB">ми звънят и да ме упрекват:</span></address><address class="MsoNoSpacing"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt; color: #008000;" lang="EN-GB">– Г-н Кларк, чух, че сте раздавали курабийки на децата от кла-</span></address><address class="MsoNoSpacing"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt; color: #008000;" lang="EN-GB">са, а на моето не сте дали. Защо се заяждате с него?</span></address><address class="MsoNoSpacing"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt; color: #008000;" lang="EN-GB">Защо пък всяко дете трябва да получи курабийка? Родителите</span></address><address class="MsoNoSpacing"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt; color: #008000;" lang="EN-GB">твърдят, че по този начин накърнявам самочувствието на детето.</span></address><address class="MsoNoSpacing"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt; color: #008000;" lang="EN-GB">Нима сме стигнали дотам да ни е грижа да такава степен за само-</span></address><address class="MsoNoSpacing"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt; color: #008000;" lang="EN-GB">чувствието на децата, че да пренебрегваме истината за техните</span></address><address class="MsoNoSpacing"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt; color: #008000;" lang="EN-GB">постижения и способности? Ако раздаваме „курабийки“ неза-</span></address><address class="MsoNoSpacing"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt; color: #008000;" lang="EN-GB">служено, с това само показваме на младежите, че няма защо да се</span></address><address class="MsoNoSpacing"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt; color: #008000;" lang="EN-GB">трудят кой знае колко, за да получават награди. Показваме им, че</span></address><address class="MsoNoSpacing"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt; color: #008000;" lang="EN-GB">винаги ще получават курабийката. Тъкмо заради това съществуват</span></address><address class="MsoNoSpacing"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt; color: #008000;" lang="EN-GB">толкова много младежи на по двайсетина години, които предста-</span></address><address class="MsoNoSpacing"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt; color: #008000;" lang="EN-GB">ва нямат какво означава здравата да се потрудиш. И тъкмо заради</span></address><address class="MsoNoSpacing"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt; color: #008000;" lang="EN-GB">това те все още разчитат на родителите си да ги издържат (и да им</span></address><address class="MsoNoSpacing"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt; color: #008000;" lang="EN-GB">раздават курабийки).</span></address><address class="MsoNoSpacing"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt; color: #008000;" lang="EN-GB">На учениците, които не са получили курабийка, аз обещавам,</span></address><address class="MsoNoSpacing"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt; color: #008000;" lang="EN-GB">че следващата седмица пак ще пека. Казвам им, че дотогава ще ги</span></address><address class="MsoNoSpacing"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt; color: #008000;" lang="EN-GB">наблюдавам и че ако истински се стараят, ще си получат заслуже-</span></address><address class="MsoNoSpacing"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt; color: #008000;" lang="EN-GB">ната курабийка. Ще се учудите, ако видите колко усилия полагат</span></address><address class="MsoNoSpacing"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt; color: #008000;" lang="EN-GB">децата, независимо от възрастта си, за да получат такава курабий-</span></address><address class="MsoNoSpacing"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt; color: #008000;" lang="EN-GB">ка. А когато тя е заслужена, това означава нещо повече. Учениците</span></address><address class="MsoNoSpacing"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt; color: #008000;" lang="EN-GB">направо засияват от гордост и започват да обясняват как ще изя-</span></address><address class="MsoNoSpacing"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt; color: #008000;" lang="EN-GB">дат само половината, а другата половина ще си запазят за по-къс-</span></address><address class="MsoNoSpacing"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt; color: #008000;" lang="EN-GB">но. Освен това тя им е по-вкусна от всяка друга курабийка, която</span></address><address class="MsoNoSpacing"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt; color: #008000;" lang="EN-GB">са яли някога, тъй като носи посланието, че сериозният труд носи</span></address><address class="MsoNoSpacing"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt; color: #008000;" lang="EN-GB">възнаграждение. Ако ние – родителите и учителите – награжда-</span></address><address class="MsoNoSpacing"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt; color: #008000;" lang="EN-GB">ваме децата си без всякаква причина, не съумяваме да ги научим</span></address><address class="MsoNoSpacing"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt; color: #008000;" lang="EN-GB">каква е цената на личните усилия.</span></address><address class="MsoNoSpacing"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt; color: #008000;" lang="EN-GB">Всички ние сме длъжни да научим младежите, че не всеки за-</span></address><address class="MsoNoSpacing"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt; color: #008000;" lang="EN-GB">служава потупване по рамото само за да го накараме да се почув-</span></address><address class="MsoNoSpacing"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt; color: #008000;" lang="EN-GB">ства добре. Когато хвалим учениците си, без да го заслужават, това</span></address><address class="MsoNoSpacing"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt; color: #008000;" lang="EN-GB">в дългосрочен план ги подготвя за повече провали в бъдеще.</span></address><address class="MsoNoSpacing"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt; color: #008000;" lang="EN-GB">Ако сте учител, който иска да стане по-взискателен, но се стра-</span></address><address class="MsoNoSpacing"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt; color: #008000;" lang="EN-GB">хува от негативна реакция, когато напише слаби оценки на про-</span></address><address class="MsoNoSpacing"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt; color: #008000;" lang="EN-GB">ектите и се опасява, че родителите и директорката направо ще го</span></address><address class="MsoNoSpacing"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt; color: #008000;" lang="EN-GB">побъркат, ето ви някои стъпки, които трябва да предприемете, за</span></address><address class="MsoNoSpacing"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt; color: #008000;" lang="EN-GB">да се защитите. Когато давате на децата домашното, покажете им</span></address><address class="MsoNoSpacing"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt; color: #008000;" lang="EN-GB">предварително какво очаквате от тях. Дайте им подробно описа-</span></address><address class="MsoNoSpacing"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt; color: #008000;" lang="EN-GB">ние на домашно, което би получило слаба оценка, добра оценка</span></address><address class="MsoNoSpacing"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt; color: #008000;" lang="EN-GB">и отлична оценка. Споделете критериите си с директора, като се</span></address><address class="MsoNoSpacing"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt; color: #008000;" lang="EN-GB">подсигурите с неговото одобрение, а после осведомете и родите-</span></address><address class="MsoNoSpacing"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt; color: #008000;" lang="EN-GB">лите за своите изисквания. Когато предварително дадете на всич-</span></address><address class="MsoNoSpacing"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt; color: #008000;" lang="EN-GB">ки да разберат какво се очаква от тях в случая, след получаването</span></address><address class="MsoNoSpacing"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt; color: #008000;" lang="EN-GB">на оценките няма да има никакъв повод за оплаквания.</span></address><address class="MsoNoSpacing"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt; color: #008000;" lang="EN-GB">Ако решите да раздавате награди, подобно на моите кура-</span></address><address class="MsoNoSpacing"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt; color: #008000;" lang="EN-GB">бийки, уведомете родителите какво поведение в клас би донесло</span></address><address class="MsoNoSpacing"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt; color: #008000;" lang="EN-GB">желаната награда и кое – не. Когато учениците се затрудняват, по-</span></address><address class="MsoNoSpacing"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt; color: #008000;" lang="EN-GB">сочете на родителите конкретните области, на които трябва да се</span></address><address class="MsoNoSpacing"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt; color: #008000;" lang="EN-GB">наблегне. Дори детето и този път да не може да постигне критери-</span></address><address class="MsoNoSpacing"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt; color: #008000;" lang="EN-GB">ите, вие сте били пределно ясни по отношение на своите изисква-</span></address><address class="MsoNoSpacing"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt; color: #008000;" lang="EN-GB">ния и следователно негативните конфликти могат да се избегнат.</span></address><address class="MsoNoSpacing"> </address><address class="MsoNoSpacing"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt; color: #008000;" lang="EN-GB">Определете изискванията си, а после вдигнете</span></address><address class="MsoNoSpacing"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt; color: #008000;" lang="EN-GB">летвата; колкото повече изисквате, толкова по-</span></address><address class="MsoNoSpacing"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt; color: #008000;" lang="EN-GB">високи резултати ще постигат децата</span></address><address class="MsoNoSpacing"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt; color: #008000;" lang="EN-GB">Твърдо вярвам, че човек получава от хората това, което очаква</span></address><address class="MsoNoSpacing"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt; color: #008000;" lang="EN-GB">от тях, и че колкото по-високи изисквания имате, толкова по-до-</span></address><address class="MsoNoSpacing"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt; color: #008000;" lang="EN-GB">бри резултати ще получите. Когато съм пътувал по света и съм</span></address><address class="MsoNoSpacing"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt; color: #008000;" lang="EN-GB">се запознавал с местното образование, винаги съм се изненадвал</span></address><address class="MsoNoSpacing"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt; color: #008000;" lang="EN-GB">от нивото на академичните изисквания, които се поставят пред</span></address><address class="MsoNoSpacing"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt; color: #008000;" lang="EN-GB">учениците в другите държави. Струва ми се, че тъй като другите</span></address><address class="MsoNoSpacing"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt; color: #008000;" lang="EN-GB">страни искат да настигнат икономическата мощ на Съединените,</span></address><address class="MsoNoSpacing"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt; color: #008000;" lang="EN-GB">те са осъзнали, че за да могат да осъществят тази цел, трябва да се</span></address><address class="MsoNoSpacing"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt; color: #008000;" lang="EN-GB">съсредоточат върху образованието на собственото си население.</span></address><address class="MsoNoSpacing"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt; color: #008000;" lang="EN-GB">Но докато пътувах из петдесетте щата на нашата страна, се на-</span></address><address class="MsoNoSpacing"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt; color: #008000;" lang="EN-GB">тъкнах на съвсем различна картина. В много случаи виждах учите-</span></address><address class="MsoNoSpacing"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt; color: #008000;" lang="EN-GB">ли, които рецитираха монотонно уроците си, ученици, които на-</span></address><address class="MsoNoSpacing"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt; color: #008000;" lang="EN-GB">право заспиваха в час, както и прекалено лесни задачи. Учениците</span></address><address class="MsoNoSpacing"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt; color: #008000;" lang="EN-GB">се обучават само по учебника и в часа няма никакво движение,</span></address><address class="MsoNoSpacing"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt; color: #008000;" lang="EN-GB">никакъв живец, никаква страст.</span></address><address class="MsoNoSpacing"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt; color: #008000;" lang="EN-GB">Докато в другите страни учителите се стараят да дадат най-до-</span></address><address class="MsoNoSpacing"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt; color: #008000;" lang="EN-GB">брото от себе си и наистина искат да изтеглят младежите на по-ви-</span></address><address class="MsoNoSpacing"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt; color: #008000;" lang="EN-GB">соко ниво, с по-големи изисквания, то в нашата страна виждам как</span></address><address class="MsoNoSpacing"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt; color: #008000;" lang="EN-GB">учителите преподават на средно ниво и награждават посредстве-</span></address><address class="MsoNoSpacing"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt; color: #008000;" lang="EN-GB">ността. В Съединените щати имаме образователна система, която</span></address><address class="MsoNoSpacing"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt; color: #008000;" lang="EN-GB">не се съобразява с индивидуалните нужди на нашите ученици. Тя</span></address><address class="MsoNoSpacing"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt; color: #008000;" lang="EN-GB">представлява един разводнен метод за образоване на масите, при</span></address><address class="MsoNoSpacing"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt; color: #008000;" lang="EN-GB">който децата се подкарват като стадо през системата, чиято цел е</span></address><address class="MsoNoSpacing"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt; color: #008000;" lang="EN-GB">по-скоро количеството, отколкото качеството; система, която се</span></address><address class="MsoNoSpacing"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt; color: #008000;" lang="EN-GB">фокусира предимно върху базисни критерии, а не върху изисква-</span></address><address class="MsoNoSpacing"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt; color: #008000;" lang="EN-GB">нията за блестящо представяне във всяко отношение.</span></address><address class="MsoNoSpacing"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt; color: #008000;" lang="EN-GB">В началото, когато започнах да преподавам, споделих с една</span></address><address class="MsoNoSpacing"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt; color: #008000;" lang="EN-GB">учителка на четвърти клас, че ми е невероятно трудно, защото</span></address><address class="MsoNoSpacing"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt; color: #008000;" lang="EN-GB">нивата на децата в класа са толкова разнородни; имаше надаре-</span></address><address class="MsoNoSpacing"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt; color: #008000;" lang="EN-GB">ни, имаше и такива на средно ниво, на ниско, а и огромен брой на</span></address><address class="MsoNoSpacing"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt; color: #008000;" lang="EN-GB">ужасно ниско ниво. Без капка колебание тя заяви: „Преподавай</span></address><address class="MsoNoSpacing"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt; color: #008000;" lang="EN-GB">на средно ниво, понеже ако направиш нещата прекалено трудни,</span></address><address class="MsoNoSpacing"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt; color: #008000;" lang="EN-GB">изоставащите изобщо няма да разбират за какво става въпрос.“ Ре-</span></address><address class="MsoNoSpacing"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt; color: #008000;" lang="EN-GB">ших да опитам и се съсредоточих върху учениците на средно ниво.</span></address><address class="MsoNoSpacing"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt; color: #008000;" lang="EN-GB">След седмица и нещо осъзнах, че на по-умните деца им е пределно</span></address><address class="MsoNoSpacing"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt; color: #008000;" lang="EN-GB">скучно и започват да създават проблеми с дисциплината. Срещ-</span></address><address class="MsoNoSpacing"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt; color: #008000;" lang="EN-GB">нах се с една майка, поради проблемното поведение на сина ѝ, а</span></address><address class="MsoNoSpacing"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt; color: #008000;" lang="EN-GB">тя заяви: „Причината, той да ви създава подобни проблеми е, че в</span></address><address class="MsoNoSpacing"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt; color: #008000;" lang="EN-GB">час изпитва невероятна досада. Работата му се струва прекалено</span></address><address class="MsoNoSpacing"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt; color: #008000;" lang="EN-GB">лесна.“</span></address><address class="MsoNoSpacing"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt; color: #008000;" lang="EN-GB">Сигурен съм, че навсякъде ще срещнете родители, които ще</span></address><address class="MsoNoSpacing"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt; color: #008000;" lang="EN-GB">ви кажат същото, но в този случай тя несъмнено бе права. Аз жерт-</span></address><address class="MsoNoSpacing"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt; color: #008000;" lang="EN-GB">вах образователните му нужди заради други ученици, които бяха</span></address><address class="MsoNoSpacing"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt; color: #008000;" lang="EN-GB">на най-ниското ниво в академично отношение. Тогава се запитах:</span></address><address class="MsoNoSpacing"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt; color: #008000;" lang="EN-GB">„Защо трябва да жертваме надарените деца, за да удовлетворим</span></address><address class="MsoNoSpacing"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt; color: #008000;" lang="EN-GB">потребностите на учениците на по-ниско ниво?“ Ако нашето об-</span></address><address class="MsoNoSpacing"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt; color: #008000;" lang="EN-GB">щество продължава да пръска всичките си пари и ресурси, само</span></address><address class="MsoNoSpacing"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt; color: #008000;" lang="EN-GB">за да гарантира, че никое дете няма да отпадне от системата, къде</span></address><address class="MsoNoSpacing"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt; color: #008000;" lang="EN-GB">би се оказала страната ни след двайсет години? Другите страни</span></address><address class="MsoNoSpacing"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt; color: #008000;" lang="EN-GB">се опитват да тласнат напред най-ярките си таланти, поставяйки</span></address><address class="MsoNoSpacing"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt; color: #008000;" lang="EN-GB">пред тях най-високите си изисквания, а ние отдаваме цялото си</span></address><address class="MsoNoSpacing"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt; color: #008000;" lang="EN-GB">внимание да посрещнем нуждите на изоставащите ученици.</span></address><address class="MsoNoSpacing"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt; color: #008000;" lang="EN-GB">Всичко това наистина ме тормозеше. Искаше ми се да наме-</span></address><address class="MsoNoSpacing"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt; color: #008000;" lang="EN-GB">ря начин да удовлетворя потребностите на всяко дете, но това е</span></address><address class="MsoNoSpacing"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt; color: #008000;" lang="EN-GB">почти невъзможно, когато имаш клас от трийсет или повече уче-</span></address><address class="MsoNoSpacing"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt; color: #008000;" lang="EN-GB">ници с пълния спектър на способности и проблеми с дисциплина-</span></address><address class="MsoNoSpacing"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt; color: #008000;" lang="EN-GB">та. Реших да се опитам да насоча съдържанието на своите уроци</span></address><address class="MsoNoSpacing"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt; color: #008000;" lang="EN-GB">към учениците, които бележеха най-добри постижения. Откривах</span></address><address class="MsoNoSpacing"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt; color: #008000;" lang="EN-GB">най-умното дете в класа и се стараех да му поставям всекидневни</span></address><address class="MsoNoSpacing"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt; color: #008000;" lang="EN-GB">предизвикателства, а пред всички останали деца от класа поставях</span></address><address class="MsoNoSpacing"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt; color: #008000;" lang="EN-GB">отговорността за постигане на абсолютно същото ниво на успева-</span></address><address class="MsoNoSpacing"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt; color: #008000;" lang="EN-GB">емост. тема в час, за да улесня урока.</span></address><address class="MsoNoSpacing"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt; color: #008000;" lang="EN-GB">Знаех обаче, че обричам останалата част от класа на провал,</span></address><address class="MsoNoSpacing"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt; color: #008000;" lang="EN-GB">ако не намеря начин да ги заинтригувам до такава степен, че да</span></address><address class="MsoNoSpacing"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt; color: #008000;" lang="EN-GB">изпитат удоволствие от по-инте
21,00 лв

В следната категория има още 30 продукта:

Всяко дете може да постигне повече – с обич, разбиране, подкрепа и нестандартно мислене. Това е кредото на Рон Кларк – носител на наградата „Учител на годината“, автор на бестселъра „55 златни правила“, но преди всичко – човек, който иска да направи революция в училищното образование.
 
В основаното от него единствено по рода си в света училище той прилага едновременно практични, новаторски и ефикасни методи, които не само вдъхновяват децата да учат, но и полагат основите на техния бъдещ успех, най-важ­ният: в живота. Постиженията на учениците му са толкова впечатляващи, че хиляди учители от цял свят посещават Академията „Рон Кларк“, за да черпят с пълни шепи опит и идеи.   

С тази книга той споделя разработеното, наученото и преживяното с всички учители и родители. Какви принципи и ценности са в основата на едно училище за пример? Как се създава атмосфера на творчество, уважение и стремеж към изява? Как могат родителите да станат катализатори за успеха на детето си? Рон Кларк дава отговор на всички тези – и на още много други – въпроси.
 
Издателство: Изток-Запад. Брой страници: 416. Меки корици.
 
 

ОТКЪС ОТ КНИГАТА:
 
Не всяко дете заслужава курабийка

Миналата година един от новите ни петокласници изпитваше
трудности с ученето. Бе приет в АРК с успех, по-нисък от необ-
ходимия по всички предмети, и започна да изостава по няколко
предмета. Когато се срещнах с майка му, тя се опита да защити
сина си с думите:
– Да, но в старото си училище той имаше отличен по всички
предмети.
Казах ѝ, че това много ме изненадва, а тя поясни, че той се
справял така прекрасно, понеже имал невероятно добър учител.
В нашата страна битува погрешната идея, че учителите, кои-
то пишат добри оценки на учениците си, им дават добро обра-
зование. Но родителите, директорите и широката публика не би
трябвало да смятат, че добрите оценки означават високи позна-
ния. Всъщност в много случаи тези учители може би пишат висо-
ките оценки, за да избегнат конфликтите с родители и директори.
Много по-лесно е да се снишаваш и да раздаваш шестици наляво и
надясно, отколкото да покажеш на ученика колко струва в дейст-
вителност, а после да се изправиш пред критиката на администра-
цията и посрещнеш гнева на вбесения родител.
Посещавал съм множество тържества за награждаване на
ученици, където буквално всяко дете от класа получава похвална
грамота. Родителите се радват, правят снимки и изглеждат толко-
ва горди. А аз просто седя и си мисля: Блажени са невежите! Дали
тези деца се изправят пред истински предизвикателства, или прос-
то се вписват в посредствените стандарти, набелязани от някой
посредствен учител в една образователна система, която не успява
да предизвика да положат усилие дори и учениците на средно ниво?
Но нали всички родители са горди и доволни.
Най-лошото от всичко, струва ми се, е фактът, че повечето
родители биха дали на детето си просто едно прилично образо-
вание, оценено за отличен, вместо да му дадат блестящо образо-
вание, за което детето се е мъчило и потило, а оценките му едва са
стигнали до добър.
В началото на всяка учебна година аз поставям някаква дъл-
госрочна задача пред петокласниците си. Те трябва да прочетат
определена книга и да направят проект за някой от героите – по-
конкретно, трябва да се опитат да изнамерят някакъв хитър начин,
за да покажат такива подробности, които говорят за това какво е
криел в сърцето си съответният герой (какво е обичал най-много),
какво е виждал (неговите възгледи за света), какво е отстоявал,
твърдо стъпвайки на краката си и за какво не си е пречупил гръб-
нака (неговите убеждения). Насърчавам учениците си да извадят
всичко това от страниците, използвайки творческото си мислене
и новаторството си, за да вдъхнат живот на съответния герой.
Много от учениците ми изготвят папки с рисунки на героя с
надписи на съответните места. Някои използват лъскави аплика-
ции, а други – шарени рисунки. Сигурен съм, че в повечето класни
стаи подобни проекти биха получили доста високи оценки, петици
и шестици. Но аз връщам проектите с оценки от рода на 14, 20, 42
точки от максимално възможни 100, изобщо повечето от ученици-
те оценявам с „неиздържал“ теста. Както учениците, така и родите-
лите винаги се разстройват, а мнозина от тях ми искат обяснение.
Моля ги да ми вярват и пояснявам, че ако оценя тези проекти
със шестици и петици, учениците няма да имат мотивация да се
стараят повече при следващия си проект. Понякога се случва ня-
кой от колегите да подметне:
– Рон, ама нали знаеш на какво е подложено това дете вкъщи,
пък и ти е ясно, че е направила проекта си сам-сама.
Веднага отвръщам, че в обществото никой няма да приема
семейната им ситуация за извинение, затова и ние не бива да го
правим. Ако започнем да допускаме оправдания и да даваме аван-
си, това само би накарало детето да си мисли, че няма нищо лошо
в това да се оправдаваме със съответните обстоятелства за нивото
на представянето си. Просто не бива да допускаме подобно нещо.
Трябва да накараме децата да разберат, че всеки от тях носи отго-
ворност за постигането на високи критерии и да направим всичко
възможно, за да стигнат на това ниво.
Спомням си как написах слаба оценка на една петокласничка
на първия ѝ проект. Тя се скъса от рев. Никога не бе получавала
по-малко от отличен, а и майка ѝ бе съкрушена. Обясних ѝ, че ниската
оценка представлява ценен житейски урок, след което набе-
лязах за момичето, както и за целия клас стратегии, чрез които да
повишат оценките си за в бъдеще. Показах им примерен проект,
който би бил оценен със 70 точки, проект за 80, както и проект,
който би спечелил пълнен отличен.
С удоволствие установих, че следващият ѝ проект сякаш ожи-
вя с небостъргачите на Ню Йорк, направени от глина, миниатюр-
ни билбордове, на които се виждаше съответната научна инфор-
мация и улични лампи, които наистина работеха. Проектът беше
много, много по-добър, затова получи 70 точки.
Като финален проект учениците получиха задачата да напра-
вят периодизация с минимум петдесет значителни дати в исто-
рията на определена точка от света. Същата млада дама донесе
последния си проект, опакован в чували за смет. Когато го разо-
паковахме, съзрях огромна, висока повече от метър и двайсет пи-
рамида, точно копие на Хеопсовата пирамида в Гиза. Ученичката я
бе направила от картон и очевидно бе използвала шкурка, за да я
състари. Беше прекрасна, но на нея не се виждаше никаква перио-
дизация, затова ѝ казах, че оценката ѝ ще е слаб 2.
Тя се усмихна победоносно, мина зад макета и докосна върха
на пирамидата – внезапно три от страните ѝ бавно се отвориха,
разкривайки вътрешното пространство. Периодизацията бе на-
правена откъм вътрешността на пирамидата, с помощта на под-
робни картини, графики и описания на 150 главни събития. Бе
изработила ръчно дори и египетски артефакти, разполагайки ги
вътре в пирамидата, така, както биват откривани в гробниците на 
великите фараони. Имаше ръчно изработени мумии, които се бе
научила да прави от някакъв сайт в интернет. Погледна ме и каза:
– Г-н Кларк, седмици наред работя над това. Искаше ми се да
го направя наистина прекрасно. Искаше ми се да изкарам отличен.
Беше направо чудeсно, беше внушително. Погледнах я обез-
оръжен, изпълнен с гордост, и с усмивка заявих:
– Разбира се, че е за отличен, моето момиче!
Ако не бях оценил първоначалния ѝ проект със слаба оценка,
тя никога не би донесла тази пирамида. А сега това дете е пред
прага на завършването си в АРК и е достойна конкуренция на уче-
ниците от всяка друга гимназия из цялата страна. Тя вече знае как-
во са високи изисквания, разбира стойността на силната трудова
етика и е способна да постига отлични резултати. Ако продължа-
ваме да обезценяваме образованието и да пишем на учениците
петици и шестици просто защото „са положили усилия“, ние им
правим лоша услуга и не ги подготвяме за успехи в реалния живот.
Това момиче нямаше да може да влезе в елитна гимназия и да се
състезава с останалите с някой обемист проект, нашарен с лъска-
во мастило. Но с тази пирамида, както и с цялостните си познания
за това как да постигне подобен успех, тя може да влезе в която и
да било гимназия и да блесне в сравнение с останалите ученици.
Често аз пека курабийки за учениците си. Разказвам им, че те
са по рецепта на прапрабаба ми, която тя лично ми е завещала на
четири очи чак на смъртния си одър. (Добре де, преувеличавам.)
Когато раздавам сладките, учениците, които полагат труд и стара-
ния, с удоволствие получават по една, а онези, които не се стараят
особено, не получават абсолютно нищо. Родителите започват да
ми звънят и да ме упрекват:
– Г-н Кларк, чух, че сте раздавали курабийки на децата от кла-
са, а на моето не сте дали. Защо се заяждате с него?
Защо пък всяко дете трябва да получи курабийка? Родителите
твърдят, че по този начин накърнявам самочувствието на детето.
Нима сме стигнали дотам да ни е грижа да такава степен за само-
чувствието на децата, че да пренебрегваме истината за техните
постижения и способности? Ако раздаваме „курабийки“ неза-
служено, с това само показваме на младежите, че няма защо да се
трудят кой знае колко, за да получават награди. Показваме им, че
винаги ще получават курабийката. Тъкмо заради това съществуват
толкова много младежи на по двайсетина години, които предста-
ва нямат какво означава здравата да се потрудиш. И тъкмо заради
това те все още разчитат на родителите си да ги издържат (и да им
раздават курабийки).
На учениците, които не са получили курабийка, аз обещавам,
че следващата седмица пак ще пека. Казвам им, че дотогава ще ги
наблюдавам и че ако истински се стараят, ще си получат заслуже-
ната курабийка. Ще се учудите, ако видите колко усилия полагат
децата, независимо от възрастта си, за да получат такава курабий-
ка. А когато тя е заслужена, това означава нещо повече. Учениците
направо засияват от гордост и започват да обясняват как ще изя-
дат само половината, а другата половина ще си запазят за по-къс-
но. Освен това тя им е по-вкусна от всяка друга курабийка, която
са яли някога, тъй като носи посланието, че сериозният труд носи
възнаграждение. Ако ние – родителите и учителите – награжда-
ваме децата си без всякаква причина, не съумяваме да ги научим
каква е цената на личните усилия.
Всички ние сме длъжни да научим младежите, че не всеки за-
служава потупване по рамото само за да го накараме да се почув-
ства добре. Когато хвалим учениците си, без да го заслужават, това
в дългосрочен план ги подготвя за повече провали в бъдеще.
Ако сте учител, който иска да стане по-взискателен, но се стра-
хува от негативна реакция, когато напише слаби оценки на про-
ектите и се опасява, че родителите и директорката направо ще го
побъркат, ето ви някои стъпки, които трябва да предприемете, за
да се защитите. Когато давате на децата домашното, покажете им
предварително какво очаквате от тях. Дайте им подробно описа-
ние на домашно, което би получило слаба оценка, добра оценка
и отлична оценка. Споделете критериите си с директора, като се
подсигурите с неговото одобрение, а после осведомете и родите-
лите за своите изисквания. Когато предварително дадете на всич-
ки да разберат какво се очаква от тях в случая, след получаването
на оценките няма да има никакъв повод за оплаквания.
Ако решите да раздавате награди, подобно на моите кура-
бийки, уведомете родителите какво поведение в клас би донесло
желаната награда и кое – не. Когато учениците се затрудняват, по-
сочете на родителите конкретните области, на които трябва да се
наблегне. Дори детето и този път да не може да постигне критери-
ите, вие сте били пределно ясни по отношение на своите изисква-
ния и следователно негативните конфликти могат да се избегнат.
 
Определете изискванията си, а после вдигнете
летвата; колкото повече изисквате, толкова по-
високи резултати ще постигат децата
Твърдо вярвам, че човек получава от хората това, което очаква
от тях, и че колкото по-високи изисквания имате, толкова по-до-
бри резултати ще получите. Когато съм пътувал по света и съм
се запознавал с местното образование, винаги съм се изненадвал
от нивото на академичните изисквания, които се поставят пред
учениците в другите държави. Струва ми се, че тъй като другите
страни искат да настигнат икономическата мощ на Съединените,
те са осъзнали, че за да могат да осъществят тази цел, трябва да се
съсредоточат върху образованието на собственото си население.
Но докато пътувах из петдесетте щата на нашата страна, се на-
тъкнах на съвсем различна картина. В много случаи виждах учите-
ли, които рецитираха монотонно уроците си, ученици, които на-
право заспиваха в час, както и прекалено лесни задачи. Учениците
се обучават само по учебника и в часа няма никакво движение,
никакъв живец, никаква страст.
Докато в другите страни учителите се стараят да дадат най-до-
брото от себе си и наистина искат да изтеглят младежите на по-ви-
соко ниво, с по-големи изисквания, то в нашата страна виждам как
учителите преподават на средно ниво и награждават посредстве-
ността. В Съединените щати имаме образователна система, която
не се съобразява с индивидуалните нужди на нашите ученици. Тя
представлява един разводнен метод за образоване на масите, при
който децата се подкарват като стадо през системата, чиято цел е
по-скоро количеството, отколкото качеството; система, която се
фокусира предимно върху базисни критерии, а не върху изисква-
нията за блестящо представяне във всяко отношение.
В началото, когато започнах да преподавам, споделих с една
учителка на четвърти клас, че ми е невероятно трудно, защото
нивата на децата в класа са толкова разнородни; имаше надаре-
ни, имаше и такива на средно ниво, на ниско, а и огромен брой на
ужасно ниско ниво. Без капка колебание тя заяви: „Преподавай
на средно ниво, понеже ако направиш нещата прекалено трудни,
изоставащите изобщо няма да разбират за какво става въпрос.“ Ре-
ших да опитам и се съсредоточих върху учениците на средно ниво.
След седмица и нещо осъзнах, че на по-умните деца им е пределно
скучно и започват да създават проблеми с дисциплината. Срещ-
нах се с една майка, поради проблемното поведение на сина ѝ, а
тя заяви: „Причината, той да ви създава подобни проблеми е, че в
час изпитва невероятна досада. Работата му се струва прекалено
лесна.“
Сигурен съм, че навсякъде ще срещнете родители, които ще
ви кажат същото, но в този случай тя несъмнено бе права. Аз жерт-
вах образователните му нужди заради други ученици, които бяха
на най-ниското ниво в академично отношение. Тогава се запитах:
„Защо трябва да жертваме надарените деца, за да удовлетворим
потребностите на учениците на по-ниско ниво?“ Ако нашето об-
щество продължава да пръска всичките си пари и ресурси, само
за да гарантира, че никое дете няма да отпадне от системата, къде
би се оказала страната ни след двайсет години? Другите страни
се опитват да тласнат напред най-ярките си таланти, поставяйки
пред тях най-високите си изисквания, а ние отдаваме цялото си
внимание да посрещнем нуждите на изоставащите ученици.
Всичко това наистина ме тормозеше. Искаше ми се да наме-
ря начин да удовлетворя потребностите на всяко дете, но това е
почти невъзможно, когато имаш клас от трийсет или повече уче-
ници с пълния спектър на способности и проблеми с дисциплина-
та. Реших да се опитам да насоча съдържанието на своите уроци
към учениците, които бележеха най-добри постижения. Откривах
най-умното дете в класа и се стараех да му поставям всекидневни
предизвикателства, а пред всички останали деца от класа поставях
отговорността за постигане на абсолютно същото ниво на успева-
емост. тема в час, за да улесня урока.
Знаех обаче, че обричам останалата част от класа на провал,
ако не намеря начин да ги заинтригувам до такава степен, че да
изпитат удоволствие от по-инте

Напишете Вашето ревю

Край на скуката в час - Рон Кларк

Край на скуката в час - Рон Кларк

Издателство: Изток-Запад. Брой страници: 416. Меки корици.

Напишете Вашето ревю