НАЧАЛО

Производители

Игра "Всички на борда" - Galt Покажи в цял размер

Игра "Всички на борда" - Galt

Брой играчи: 2-4. Възраст: 3-7 г

Повече детайли

1003964

Игра "Всички на борда" - Galt <address class="MsoNormal" style="margin-bottom:.0001pt;line-height:16pt;vertical-align:baseline;"><span style="color:#008000;font-size:10pt;"><span style="font-family:Arial, sans-serif;">Детска креативна игра</span><span style="font-family:Arial, sans-serif;"> <strong>"Всички на борда"</strong></span></span></address><address class="MsoNormal" style="margin-bottom:.0001pt;line-height:16pt;vertical-align:baseline;"><span style="font-size:10pt;font-family:Arial, sans-serif;color:#008000;"> </span></address><address class="MsoNormal" style="margin-bottom:.0001pt;line-height:16pt;vertical-align:baseline;"><span style="color:#008000;font-size:10pt;"><span style="font-family:Arial, sans-serif;">Три забавни игри, които ще помогнат на малкото дете да развие способностите си да различава цветовете, формите и да подобри паметта си.</span></span></address><address class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm .0001pt 22.5pt;line-height:16pt;vertical-align:baseline;"><span style="font-size:10pt;font-family:Arial, sans-serif;color:#008000;" lang="en-us" xml:lang="en-us"> </span></address><address class="MsoNormal" style="margin-bottom:.0001pt;line-height:16pt;vertical-align:baseline;"><span style="color:#008000;font-size:10pt;"><strong><span style="font-family:Arial, sans-serif;">Съдържание:</span></strong></span></address><address class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm .0001pt .75pt;text-indent:-18pt;line-height:17.1pt;vertical-align:baseline;"><span style="color:#008000;font-size:10pt;"><!-- [if !supportLists]--><span style="font-family:Symbol;">·<span style="line-height:normal;font-family:'Times New Roman';">         </span></span><!--[endif]--><span style="font-family:Arial, sans-serif;">4 двулицеви игрални полета</span></span></address><address class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm .0001pt .75pt;text-indent:-18pt;line-height:17.1pt;vertical-align:baseline;"><span style="color:#008000;font-size:10pt;"><!-- [if !supportLists]--><span style="font-family:Symbol;">·<span style="line-height:normal;font-family:'Times New Roman';">         </span></span><!--[endif]--><span style="font-family:Arial, sans-serif;">24 правоъгълни цветни карти</span></span></address><address class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm .0001pt .75pt;text-indent:-18pt;line-height:17.1pt;vertical-align:baseline;"><span style="color:#008000;font-size:10pt;"><!-- [if !supportLists]--><span style="font-family:Symbol;">·<span style="line-height:normal;font-family:'Times New Roman';">         </span></span><!--[endif]--><span style="font-family:Arial, sans-serif;">24 карти-пътници с различни форми</span></span></address><address class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm .0001pt .75pt;text-indent:-18pt;line-height:17.1pt;vertical-align:baseline;"><span style="color:#008000;font-size:10pt;"><!-- [if !supportLists]--><span style="font-family:Symbol;">·<span style="line-height:normal;font-family:'Times New Roman';">         </span></span><!--[endif]--><span style="font-family:Arial, sans-serif;">1 колело на късмета</span></span></address><address class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm .0001pt .75pt;text-indent:-18pt;line-height:17.1pt;vertical-align:baseline;"><span style="color:#008000;font-size:10pt;"><!-- [if !supportLists]--><span style="font-family:Symbol;">·<span style="line-height:normal;font-family:'Times New Roman';">         </span></span><!--[endif]--><span style="font-family:Arial, sans-serif;">1 зарче с цветове</span></span></address><address class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm .0001pt .75pt;text-indent:-18pt;line-height:17.1pt;vertical-align:baseline;"><span style="color:#008000;font-size:10pt;"><!-- [if !supportLists]--><span style="font-family:Symbol;">·<span style="line-height:normal;font-family:'Times New Roman';">         </span></span><!--[endif]--><span style="font-family:Arial, sans-serif;">1 шейкър за зар.</span></span></address><address class="MsoNormal" style="margin:0cm 0cm .0001pt .75pt;text-indent:-18pt;line-height:17.1pt;vertical-align:baseline;"><span style="color:#008000;font-size:10pt;"><!-- [if !supportLists]--><span style="font-family:Symbol;">·<span style="line-height:normal;font-family:'Times New Roman';">         </span></span><!--[endif]--><span style="font-family:Arial, sans-serif;">1 упътване на български език</span></span></address><address class="MsoNormal" style="margin-bottom:.0001pt;line-height:16pt;vertical-align:baseline;"><span style="font-size:10pt;font-family:Arial, sans-serif;color:#008000;"> </span></address><address class="MsoNormal" style="margin-bottom:.0001pt;line-height:16pt;vertical-align:baseline;"><span style="font-size:10pt;font-family:Arial, sans-serif;color:#008000;">ВНИМАНИЕ! Не е походящо за деца по-малки от 36 месеца заради наличието на малки елементи.</span></address><address class="MsoNormal" style="margin-bottom:.0001pt;line-height:16pt;vertical-align:baseline;"><span style="font-size:10pt;font-family:Arial, sans-serif;color:#008000;">За деца от 3 до 7 години.</span></address><address class="MsoNormal" style="margin-bottom:.0001pt;line-height:16pt;vertical-align:baseline;"><span style="font-size:10pt;font-family:Arial, sans-serif;color:#008000;"> </span></address> <table class="MsoNormalTable" style="width:635px;" border="0" cellpadding="0" align="left"><tbody><tr><td style="padding:.75pt .75pt .75pt .75pt;" valign="top"><address class="MsoNormal" style="margin-bottom:.0001pt;line-height:16pt;vertical-align:baseline;"><span style="color:#008000;font-size:10pt;"><strong><span style="font-family:Arial, sans-serif;">Игра на цветове</span></strong></span></address><address class="MsoNormal" style="margin-bottom:.0001pt;line-height:16pt;vertical-align:baseline;"><span style="font-size:10pt;font-family:Arial, sans-serif;color:#008000;">Цел на играта</span></address><address class="MsoNormal" style="margin-bottom:.0001pt;line-height:16pt;vertical-align:baseline;"><span style="font-size:10pt;font-family:Arial, sans-serif;color:#008000;">Хвърлете цветното зарче и бъдете първият играч, който ще събере по една карта от всеки цвят.</span></address><address class="MsoNormal" style="margin-bottom:.0001pt;line-height:16pt;vertical-align:baseline;"><span style="font-size:10pt;font-family:Arial, sans-serif;color:#008000;">Играта се играе от 2-4 играча.</span></address><address class="MsoNormal" style="margin-bottom:.0001pt;line-height:16pt;vertical-align:baseline;"><span style="font-size:10pt;font-family:Arial, sans-serif;color:#008000;">Всеки играч си избира превозно средство и го поставя пред себе си така че да е видима страната с цветните правоъгълници. Цветните правоъгълни карти се поставят с цветната страна нагоре. (Картите с пътниците, както и колелото на късмета, не се използват в тази игра.)</span></address><address class="MsoNormal" style="margin-bottom:.0001pt;line-height:16pt;vertical-align:baseline;"><span style="font-size:10pt;font-family:Arial, sans-serif;color:#008000;">Първият играч започва играта като хвърля шареното зарче. След като види кой цвят се е паднал, той трябва да намерикарта в същия цвят и да я постави върху същия цвят на игралното табли</span></address><address class="MsoNormal" style="margin-bottom:.0001pt;line-height:16pt;vertical-align:baseline;"><span style="font-size:10pt;font-family:Arial, sans-serif;color:#008000;">Ако зарчето покаже цвят, който играчът вече притежава, той губи реда си и продължава следващия.</span></address><address class="MsoNormal" style="margin-bottom:.0001pt;line-height:16pt;"><span style="font-size:10pt;font-family:Arial, sans-serif;color:#008000;">Играта свършва, когато един от всички играчи напълни игралното си табло с карти, оцветени във всички цветове. Той е победител.</span></address></td> <td style="padding:.75pt .75pt .75pt .75pt;"><address class="MsoNormal" style="margin-bottom:.0001pt;line-height:16pt;vertical-align:baseline;"><span style="color:#008000;font-size:10pt;"><strong><span style="font-family:Arial, sans-serif;">Игра на форми</span></strong></span></address><address class="MsoNormal" style="margin-bottom:.0001pt;line-height:16pt;vertical-align:baseline;"><span style="font-size:10pt;font-family:Arial, sans-serif;color:#008000;">Цел на играта</span></address><address class="MsoNormal" style="margin-bottom:.0001pt;line-height:16pt;vertical-align:baseline;"><span style="font-size:10pt;font-family:Arial, sans-serif;color:#008000;">Завъртете колелото на късмета и бъдете първият играч, който запълни своето превозно средство с пътници.</span></address><address class="MsoNormal" style="margin-bottom:.0001pt;line-height:16pt;vertical-align:baseline;"><span style="font-size:10pt;font-family:Arial, sans-serif;color:#008000;">Играта се играе от 2-4 играча.</span></address><address class="MsoNormal" style="margin-bottom:.0001pt;line-height:16pt;vertical-align:baseline;"><span style="font-size:10pt;font-family:Arial, sans-serif;color:#008000;">Всеки играч избира превозно средство и го поставя пред себе си така че да е видима страната с различните форми. Картите с пътниците се поставят с картинката нагоре.</span></address><address class="MsoNormal" style="margin-bottom:.0001pt;line-height:16pt;vertical-align:baseline;"><span style="font-size:10pt;font-family:Arial, sans-serif;color:#008000;">(Цветните правоъгълни карти, както и цветното зарче, не се използват в тази игра.)</span></address><address class="MsoNormal" style="margin-bottom:.0001pt;line-height:16pt;vertical-align:baseline;"><span style="font-size:10pt;font-family:Arial, sans-serif;color:#008000;">Първият играч започва играта като завърта колелото на късмета. В зависимост от това каква форма посочи стрелката, той трябва да намери карта с пътник в същата форма и да я постави на своето табло. Идва ред на следващия играч.</span></address><address class="MsoNormal" style="margin-bottom:.0001pt;line-height:16pt;vertical-align:baseline;"><span style="font-size:10pt;font-family:Arial, sans-serif;color:#008000;">Ако зарчето покаже форма, която съответният играч вече притежава като карта на своето табло, той губи реда си и продължава следващия.</span></address><address class="MsoNormal" style="margin-bottom:.0001pt;line-height:16pt;"><span style="font-size:10pt;font-family:Arial, sans-serif;color:#008000;">Играта свърша, когато един от всички играчи напълни игралното си табло с карти във всички форми.</span></address></td> <td style="padding:.75pt .75pt .75pt .75pt;" valign="top"><address class="MsoNormal" style="margin-bottom:.0001pt;line-height:16pt;vertical-align:baseline;"><span style="color:#008000;font-size:10pt;"><strong><span style="font-family:Arial, sans-serif;">Запамети цвета</span></strong></span></address><address class="MsoNormal" style="margin-bottom:.0001pt;line-height:16pt;vertical-align:baseline;"><span style="font-size:10pt;font-family:Arial, sans-serif;color:#008000;">Всеки играч си избира превозно средство и го поставя пред себе си така че да е видима страната с цветните правоъгълници. Цветните правоъгълни карти се поставят с цветната страна надолу в центъра на игралното поле.</span></address><address class="MsoNormal" style="margin-bottom:.0001pt;line-height:16pt;vertical-align:baseline;"><span style="font-size:10pt;font-family:Arial, sans-serif;color:#008000;">(Картите с пътниците, както и колелото на късмета, не се използват в тази игра.)</span></address><address class="MsoNormal" style="margin-bottom:.0001pt;line-height:16pt;vertical-align:baseline;"><span style="font-size:10pt;font-family:Arial, sans-serif;color:#008000;">Първият играч започва играта като си избира карта и я обръща. След това я поставя върху маркираното място за съответния цвят на игрално му табло. Идва ред на следващия играч.</span></address><address class="MsoNormal" style="margin-bottom:.0001pt;line-height:16pt;vertical-align:baseline;"><span style="font-size:10pt;font-family:Arial, sans-serif;color:#008000;">Ако обърната карта изобразява цвят, който съответният играч вече притежава, картата се връща при другите необърнати карти с цветната страна надолу. Останалите играчи се опитват да я запомнят и когато дойде реда им да я обърнат, ако им е нужна. Продължава следващия играч.</span></address><address class="MsoNormal" style="margin-bottom:.0001pt;line-height:16pt;"><span style="font-size:10pt;font-family:Arial, sans-serif;color:#008000;">Играта свършва, когато един от всички играчи напълни игралното си табло с карти, оцветени във всички цветове.</span></address></td> <td style="padding:.75pt .75pt .75pt .75pt;"> </td> <td style="padding:.75pt .75pt .75pt .75pt;"> </td> </tr></tbody></table><address class="MsoNormal" style="margin-bottom:.0001pt;line-height:16pt;vertical-align:baseline;"><span style="font-size:10pt;font-family:Arial, sans-serif;color:#008000;"> </span></address><address class="MsoNormal" style="margin-bottom:.0001pt;line-height:16pt;vertical-align:baseline;"><span style="font-size:10pt;font-family:Arial, sans-serif;color:#008000;"> </span></address><address class="MsoNormal" style="margin-bottom:.0001pt;line-height:16pt;vertical-align:baseline;"><span style="font-size:10pt;font-family:Arial, sans-serif;color:#008000;"> </span></address><address class="MsoNormal" style="margin-bottom:.0001pt;line-height:16pt;vertical-align:baseline;"><span style="font-size:10pt;font-family:Arial, sans-serif;color:#008000;"> </span></address><address class="MsoNormal" style="margin-bottom:.0001pt;line-height:16pt;vertical-align:baseline;"> </address><address class="MsoNormal" style="margin-bottom:.0001pt;line-height:16pt;vertical-align:baseline;"> </address><address class="MsoNormal" style="margin-bottom:.0001pt;line-height:16pt;vertical-align:baseline;"><span style="color:#008000;font-size:10pt;"><span style="font-family:Arial, sans-serif;">Английската компания James Galt е с 175 годишен опит в областта на играчките. Продуктите им спомагат творческото развитие на децата, помагат им да учат и да се развиват, докато играят и се забавляват. Произведени са според най-високите стандарти за качество и безопасност.</span><span style="font-family:Arial, sans-serif;"> </span></span><span style="font-size:9pt;font-family:Arial, 'sans-serif';color:#666666;"><br /><span style="color:#008000;font-size:10pt;"> Galt предлагат огромно разнообразие от креативни игри, пъзели и играчки за всяка възраст.</span></span></address><address class="MsoNormal" style="margin-bottom:.0001pt;line-height:16pt;vertical-align:baseline;"><span style="font-size:9pt;font-family:Arial, 'sans-serif';color:#666666;"><span style="color:#008000;font-size:10pt;"> </span></span></address>
34,00 лв

В следната категория има още 30 продукта:

Детска креативна игра "Всички на борда"
 
Три забавни игри, които ще помогнат на малкото дете да развие способностите си да различава цветовете, формите и да подобри паметта си.
 
Съдържание:
·         4 двулицеви игрални полета
·         24 правоъгълни цветни карти
·         24 карти-пътници с различни форми
·         1 колело на късмета
·         1 зарче с цветове
·         1 шейкър за зар.
·         1 упътване на български език
 
ВНИМАНИЕ! Не е походящо за деца по-малки от 36 месеца заради наличието на малки елементи.
За деца от 3 до 7 години.
Игра на цветове
Цел на играта
Хвърлете цветното зарче и бъдете първият играч, който ще събере по една карта от всеки цвят.
Играта се играе от 2-4 играча.
Всеки играч си избира превозно средство и го поставя пред себе си така че да е видима страната с цветните правоъгълници. Цветните правоъгълни карти се поставят с цветната страна нагоре. (Картите с пътниците, както и колелото на късмета, не се използват в тази игра.)
Първият играч започва играта като хвърля шареното зарче. След като види кой цвят се е паднал, той трябва да намерикарта в същия цвят и да я постави върху същия цвят на игралното табли
Ако зарчето покаже цвят, който играчът вече притежава, той губи реда си и продължава следващия.
Играта свършва, когато един от всички играчи напълни игралното си табло с карти, оцветени във всички цветове. Той е победител.
Игра на форми
Цел на играта
Завъртете колелото на късмета и бъдете първият играч, който запълни своето превозно средство с пътници.
Играта се играе от 2-4 играча.
Всеки играч избира превозно средство и го поставя пред себе си така че да е видима страната с различните форми. Картите с пътниците се поставят с картинката нагоре.
(Цветните правоъгълни карти, както и цветното зарче, не се използват в тази игра.)
Първият играч започва играта като завърта колелото на късмета. В зависимост от това каква форма посочи стрелката, той трябва да намери карта с пътник в същата форма и да я постави на своето табло. Идва ред на следващия играч.
Ако зарчето покаже форма, която съответният играч вече притежава като карта на своето табло, той губи реда си и продължава следващия.
Играта свърша, когато един от всички играчи напълни игралното си табло с карти във всички форми.
Запамети цвета
Всеки играч си избира превозно средство и го поставя пред себе си така че да е видима страната с цветните правоъгълници. Цветните правоъгълни карти се поставят с цветната страна надолу в центъра на игралното поле.
(Картите с пътниците, както и колелото на късмета, не се използват в тази игра.)
Първият играч започва играта като си избира карта и я обръща. След това я поставя върху маркираното място за съответния цвят на игрално му табло. Идва ред на следващия играч.
Ако обърната карта изобразява цвят, който съответният играч вече притежава, картата се връща при другите необърнати карти с цветната страна надолу. Останалите играчи се опитват да я запомнят и когато дойде реда им да я обърнат, ако им е нужна. Продължава следващия играч.
Играта свършва, когато един от всички играчи напълни игралното си табло с карти, оцветени във всички цветове.
   
 
 
 
 
 
 
Английската компания James Galt е с 175 годишен опит в областта на играчките. Продуктите им спомагат творческото развитие на децата, помагат им да учат и да се развиват, докато играят и се забавляват. Произведени са според най-високите стандарти за качество и безопасност. 
Galt предлагат огромно разнообразие от креативни игри, пъзели и играчки за всяка възраст.

Напишете Вашето ревю

Игра "Всички на борда" - Galt

Игра "Всички на борда" - Galt

Брой играчи: 2-4. Възраст: 3-7 г

Напишете Вашето ревю