Производители

Последвайте ни във Facebook

Бюлетин

Да откриеш детето - Мария Монтесори Покажи в цял размер

Да откриеш детето - Мария Монтесори

Издателство: Асеневци. Година на издаване: 2018. Брой страници: 436. Мека корица.

Повече детайли

Да откриеш детето - Мария Монтесори <p style="margin:1em 0px;line-height:1.3em;color:#555555;font-family:Verdana, Helvetica, sans-serif;font-size:13px;font-style:normal;font-weight:400;letter-spacing:normal;text-align:left;text-indent:0px;text-transform:none;white-space:normal;word-spacing:0px;"><span style="color:#218e53;">„Да откриеш детето“ е книга, в която са обяснени методите, чрез които можем да помогнем на детето да изяви и развие своите способности. Освен теоретичните постановки на метода си, Мария Монтесори дава и подробно описание на използваните материали, като обяснява начините на презентация, приложението на материалите в зависимост от възрастта на децата и целите, които се постигат с тях. Обръща се внимание на развитието на логическото мислене, говора, писмения език, четенето, движението, рисуването и музиката, религиозното образование.</span></p> <p style="margin:1em 0px;line-height:1.3em;color:#555555;font-family:Verdana, Helvetica, sans-serif;font-size:13px;font-style:normal;font-weight:400;letter-spacing:normal;text-align:left;text-indent:0px;text-transform:none;white-space:normal;word-spacing:0px;"><span style="color:#218e53;">Всички тези аспекти на цялостното образование на детето са придружени с примери за упражнения, които да използвате, за да следва детето своя вътрешен план на развитие.</span></p> <p style="margin:1em 0px;line-height:1.3em;color:#555555;font-family:Verdana, Helvetica, sans-serif;font-size:13px;font-style:normal;font-weight:400;letter-spacing:normal;text-align:left;text-indent:0px;text-transform:none;white-space:normal;word-spacing:0px;"><strong><span style="color:#218e53;">СЪДЪРЖАНИЕ</span></strong></p> <p style="margin:1em 0px;line-height:1.3em;color:#555555;font-family:Verdana, Helvetica, sans-serif;font-size:13px;font-style:normal;font-weight:400;letter-spacing:normal;text-align:left;text-indent:0px;text-transform:none;white-space:normal;word-spacing:0px;"><span style="color:#218e53;"><strong>Увод...7</strong></span></p> <p style="margin:1em 0px;line-height:1.3em;color:#555555;font-family:Verdana, Helvetica, sans-serif;font-size:13px;font-style:normal;font-weight:400;letter-spacing:normal;text-align:left;text-indent:0px;text-transform:none;white-space:normal;word-spacing:0px;"><span style="color:#218e53;"><strong>Прилагането на науката в училище...9</strong></span></p> <p style="margin:1em 0px;line-height:1.3em;color:#555555;font-family:Verdana, Helvetica, sans-serif;font-size:13px;font-style:normal;font-weight:400;letter-spacing:normal;text-align:left;text-indent:0px;text-transform:none;white-space:normal;word-spacing:0px;"><span style="color:#218e53;"><strong>История на методите...32</strong></span><br /><span style="color:#218e53;">История на откриването на научната педагогика за нормални деца ...52</span><br /><span style="color:#218e53;">Описание на условията около първия експеримент: отчет за първото му разпространение ...55</span></p> <p style="margin:1em 0px;line-height:1.3em;color:#555555;font-family:Verdana, Helvetica, sans-serif;font-size:13px;font-style:normal;font-weight:400;letter-spacing:normal;text-align:left;text-indent:0px;text-transform:none;white-space:normal;word-spacing:0px;"><span style="color:#218e53;"><strong>Педагогическите методи, прилагани в Къщите на децата...60</strong></span><br /><span style="color:#218e53;">Физически растеж...61</span><br /><span style="color:#218e53;">Околната среда...66</span><br /><span style="color:#218e53;">Практически наблюдения...68</span><br /><span style="color:#218e53;">Дисциплина и свобода...70</span><br /><span style="color:#218e53;">Трудността при постигането на дисциплина в училищата...72</span><br /><span style="color:#218e53;">Независимост...78</span><br /><span style="color:#218e53;">Колкото по-ненужна е помощта, толкова по-голяма пречка е тя за развитието на естествените способности...81</span><br /><span style="color:#218e53;">Награди и наказания за нашите деца...82</span><br /><span style="color:#218e53;">Свободата да се развиват...85</span></p> <p style="margin:1em 0px;line-height:1.3em;color:#555555;font-family:Verdana, Helvetica, sans-serif;font-size:13px;font-style:normal;font-weight:400;letter-spacing:normal;text-align:left;text-indent:0px;text-transform:none;white-space:normal;word-spacing:0px;"><span style="color:#218e53;"><strong>Природата в образованието...89</strong></span><br /><span style="color:#218e53;">Мястото на природата в образованието ...97</span><br /><span style="color:#218e53;">Грижа за останалите...98</span><br /><span style="color:#218e53;">Предразсъдъци относно градините...99</span><br /><span style="color:#218e53;">Любимото им занимание...100</span><br /><span style="color:#218e53;">Простота ...102</span><br /><span style="color:#218e53;">Нашата градина...102</span></p> <p style="margin:1em 0px;line-height:1.3em;color:#555555;font-family:Verdana, Helvetica, sans-serif;font-size:13px;font-style:normal;font-weight:400;letter-spacing:normal;text-align:left;text-indent:0px;text-transform:none;white-space:normal;word-spacing:0px;"><span style="color:#218e53;"><strong>Двигателно обучение...105</strong></span><br /><span style="color:#218e53;">Червеният и белият човек...105</span><br /><span style="color:#218e53;">Дисциплина и гимнастика ...108</span><br /><span style="color:#218e53;">Работа и гимнастика ...112</span><br /><span style="color:#218e53;">Работа...113</span><br /><span style="color:#218e53;">Гласове ...115</span><br /><span style="color:#218e53;">Таланти ...115</span><br /><span style="color:#218e53;">Прецизност ...116</span><br /><span style="color:#218e53;">Чувствителната възраст ...117</span><br /><span style="color:#218e53;">Анализ на движенията ...118</span><br /><span style="color:#218e53;">Икономия на движението ...120</span><br /><span style="color:#218e53;">Рамки за закопчаване ...120</span><br /><span style="color:#218e53;">Други средства ...121</span><br /><span style="color:#218e53;">Ходене по линия ...122</span><br /><span style="color:#218e53;">Едновременно протичащи упражнения...123</span><br /><span style="color:#218e53;">Неподвижност и тишина ...124</span><br /><span style="color:#218e53;">Открити пътища...124</span><br /><span style="color:#218e53;">Свободният живот...125</span><br /><span style="color:#218e53;">Действителност...126</span><br /><span style="color:#218e53;">Систематичност на действията...127</span><br /><span style="color:#218e53;">Гимнастика и игри ...129</span><br /><span style="color:#218e53;">Свобода на избор ...131</span></p> <p style="margin:1em 0px;line-height:1.3em;color:#555555;font-family:Verdana, Helvetica, sans-serif;font-size:13px;font-style:normal;font-weight:400;letter-spacing:normal;text-align:left;text-indent:0px;text-transform:none;white-space:normal;word-spacing:0px;"><span style="color:#218e53;"><strong>Материалите за развитие...134</strong></span><br /><span style="color:#218e53;">Изолирането на едно качество в материалите ...137</span><br /><span style="color:#218e53;">Фундаменталните качества, които са еднакви за всичко, намиращо се в образователната среда около детето...139</span></p> <p style="margin:1em 0px;line-height:1.3em;color:#555555;font-family:Verdana, Helvetica, sans-serif;font-size:13px;font-style:normal;font-weight:400;letter-spacing:normal;text-align:left;text-indent:0px;text-transform:none;white-space:normal;word-spacing:0px;"><span style="color:#218e53;"><strong>Упражненията...143</strong></span><br /><span style="color:#218e53;">Как трябва да се представи урокът от учителката: съпоставка с по-старите системи...143</span><br /><span style="color:#218e53;">Как да въведем дете в упражненията с материалите за развитие на сетивата — контрасти, идентичности и етапи...151</span><br /><span style="color:#218e53;"><em>    Как да започнете упражненията за развиване на осезанието (тактилното усещане)...152</em></span><br /><span style="color:#218e53;"><em>    Впечатления за температура...155</em></span><br /><span style="color:#218e53;"><em>    Впечатления за тегло...155</em></span><br /><span style="color:#218e53;"><em>    Впечатление за форма единствено чрез допир (трениране на стереогностичното сетиво)...156</em></span><br /><span style="color:#218e53;"><em>    Трениране на сетивата за вкус и мирис...161</em></span></p> <p style="margin:1em 0px;line-height:1.3em;color:#555555;font-family:Verdana, Helvetica, sans-serif;font-size:13px;font-style:normal;font-weight:400;letter-spacing:normal;text-align:left;text-indent:0px;text-transform:none;white-space:normal;word-spacing:0px;"><span style="color:#218e53;"><strong>Визуални и слухови разлики...164</strong></span><br /><span style="color:#218e53;">Материал: триизмерни блокове с цилиндри за вгнездяване...164</span><br /><span style="color:#218e53;"><em>    Усъвършенстване на зрителното възприемане на размери ...164</em></span><br /><span style="color:#218e53;"><em>    Триизмерни блокове с цилиндри за вгнездяване ...164</em></span><br /><span style="color:#218e53;"><em>    Дървените фигури...167</em></span><br /><span style="color:#218e53;">Усилия и мускулната памет...168</span><br /><span style="color:#218e53;">Цветни материали ...170</span><br /><span style="color:#218e53;">Сетивни познания по геометрия...172</span><br /><span style="color:#218e53;"><em>    Рамки и геометрични форми ...172</em></span><br /><span style="color:#218e53;">Упражнения с трите тестета карти...177</span><br /><span style="color:#218e53;">Упражнения за разграничаване на звуци ...178</span><br /><span style="color:#218e53;">Тишина ...183</span></p> <p style="margin:1em 0px;line-height:1.3em;color:#555555;font-family:Verdana, Helvetica, sans-serif;font-size:13px;font-style:normal;font-weight:400;letter-spacing:normal;text-align:left;text-indent:0px;text-transform:none;white-space:normal;word-spacing:0px;"><span style="color:#218e53;"><strong>Обобщение върху обучението на сетивата...189</strong></span></p> <p style="margin:1em 0px;line-height:1.3em;color:#555555;font-family:Verdana, Helvetica, sans-serif;font-size:13px;font-style:normal;font-weight:400;letter-spacing:normal;text-align:left;text-indent:0px;text-transform:none;white-space:normal;word-spacing:0px;"><span style="color:#218e53;"><strong>Учителката...197</strong></span></p> <p style="margin:1em 0px;line-height:1.3em;color:#555555;font-family:Verdana, Helvetica, sans-serif;font-size:13px;font-style:normal;font-weight:400;letter-spacing:normal;text-align:left;text-indent:0px;text-transform:none;white-space:normal;word-spacing:0px;"><span style="color:#218e53;"><strong>Техниката на уроците...203</strong></span><br /><span style="color:#218e53;">Първи период: инициации ...203</span><br /><span style="color:#218e53;">Втори период: уроците ...206</span><br /><span style="color:#218e53;"><em>    Трите степени на урока...206</em></span><br /><span style="color:#218e53;">Практически приложения – ръководство за употребата на материалите ...209</span><br /><span style="color:#218e53;"><em>    Комплектите с блоковете с цилиндри...209</em></span><br /><span style="color:#218e53;">Водач на детето...211</span></p> <p style="margin:1em 0px;line-height:1.3em;color:#555555;font-family:Verdana, Helvetica, sans-serif;font-size:13px;font-style:normal;font-weight:400;letter-spacing:normal;text-align:left;text-indent:0px;text-transform:none;white-space:normal;word-spacing:0px;"><span style="color:#218e53;"><strong>Наблюдения върху предубежденията...216</strong></span><br /><span style="color:#218e53;">Критерий...225</span><br /><span style="color:#218e53;">Психически ред ...227</span></p> <p style="margin:1em 0px;line-height:1.3em;color:#555555;font-family:Verdana, Helvetica, sans-serif;font-size:13px;font-style:normal;font-weight:400;letter-spacing:normal;text-align:left;text-indent:0px;text-transform:none;white-space:normal;word-spacing:0px;"><span style="color:#218e53;"><strong>Издигане...229</strong></span><br /><span style="color:#218e53;">Тишината – материализирани абстракции...229</span><br /><span style="color:#218e53;">Сравнение между обучението на нормални деца и това на умствено изостанали деца...233</span><br /><span style="color:#218e53;">Сравнение между системата ни за обучение на децата в норма и експерименталната психология...238</span><br /><span style="color:#218e53;">Тренирането на сетивата чрез повтарящи се упражнения води до тяхното изостряне ...240</span></p> <p style="margin:1em 0px;line-height:1.3em;color:#555555;font-family:Verdana, Helvetica, sans-serif;font-size:13px;font-style:normal;font-weight:400;letter-spacing:normal;text-align:left;text-indent:0px;text-transform:none;white-space:normal;word-spacing:0px;"><span style="color:#218e53;"><strong>Писмен език...244</strong></span><br /><span style="color:#218e53;">Старите методи за преподаване на четене и писане...245</span><br /><span style="color:#218e53;"><em>Критика на метода на Сеген за преподаване на писане...245</em></span></p> <p style="margin:1em 0px;line-height:1.3em;color:#555555;font-family:Verdana, Helvetica, sans-serif;font-size:13px;font-style:normal;font-weight:400;letter-spacing:normal;text-align:left;text-indent:0px;text-transform:none;white-space:normal;word-spacing:0px;"><span style="color:#218e53;"><strong>Механизмът на писането...266</strong></span><br /><span style="color:#218e53;">Анализ на движенията на пишещата ръка...268</span><br /><span style="color:#218e53;">Пряка подготовка за писане...270</span><br /><span style="color:#218e53;"><em>    Анализ на различните му фактори...270</em></span><br /><span style="color:#218e53;">Интелект без механизми...282</span><br /><span style="color:#218e53;">Изграждане на думите...284</span></p> <p style="margin:1em 0px;line-height:1.3em;color:#555555;font-family:Verdana, Helvetica, sans-serif;font-size:13px;font-style:normal;font-weight:400;letter-spacing:normal;text-align:left;text-indent:0px;text-transform:none;white-space:normal;word-spacing:0px;"><span style="color:#218e53;"><strong>Четене...299</strong></span><br /><span style="color:#218e53;">Упражнението с тематичните карти ...306</span><br /><span style="color:#218e53;">Команди: четенето на изречения ...308</span></p> <p style="margin:1em 0px;line-height:1.3em;color:#555555;font-family:Verdana, Helvetica, sans-serif;font-size:13px;font-style:normal;font-weight:400;letter-spacing:normal;text-align:left;text-indent:0px;text-transform:none;white-space:normal;word-spacing:0px;"><span style="color:#218e53;"><strong>Реч...315</strong></span><br /><span style="color:#218e53;">Дефекти на речта поради липса на образование ...330</span></p> <p style="margin:1em 0px;line-height:1.3em;color:#555555;font-family:Verdana, Helvetica, sans-serif;font-size:13px;font-style:normal;font-weight:400;letter-spacing:normal;text-align:left;text-indent:0px;text-transform:none;white-space:normal;word-spacing:0px;"><span style="color:#218e53;"><strong>Преподаване на броене и увод в аритметиката...341</strong></span></p> <p style="margin:1em 0px;line-height:1.3em;color:#555555;font-family:Verdana, Helvetica, sans-serif;font-size:13px;font-style:normal;font-weight:400;letter-spacing:normal;text-align:left;text-indent:0px;text-transform:none;white-space:normal;word-spacing:0px;"><span style="color:#218e53;"><strong>Допълнителни разработки по аритметика...357</strong></span></p> <p style="margin:1em 0px;line-height:1.3em;color:#555555;font-family:Verdana, Helvetica, sans-serif;font-size:13px;font-style:normal;font-weight:400;letter-spacing:normal;text-align:left;text-indent:0px;text-transform:none;white-space:normal;word-spacing:0px;"><span style="color:#218e53;"><strong>Рисуване и представително изкуство...362</strong></span></p> <p style="margin:1em 0px;line-height:1.3em;color:#555555;font-family:Verdana, Helvetica, sans-serif;font-size:13px;font-style:normal;font-weight:400;letter-spacing:normal;text-align:left;text-indent:0px;text-transform:none;white-space:normal;word-spacing:0px;"><span style="color:#218e53;"><strong>Въведение в музиката...369</strong></span></p> <p style="margin:1em 0px;line-height:1.3em;color:#555555;font-family:Verdana, Helvetica, sans-serif;font-size:13px;font-style:normal;font-weight:400;letter-spacing:normal;text-align:left;text-indent:0px;text-transform:none;white-space:normal;word-spacing:0px;"><span style="color:#218e53;"><strong>Религиозно образование...379</strong></span></p> <p style="margin:1em 0px;line-height:1.3em;color:#555555;font-family:Verdana, Helvetica, sans-serif;font-size:13px;font-style:normal;font-weight:400;letter-spacing:normal;text-align:left;text-indent:0px;text-transform:none;white-space:normal;word-spacing:0px;"><span style="color:#218e53;"><strong>Дисциплината в Къщата на децата...389</strong></span></p> <p style="margin:1em 0px;line-height:1.3em;color:#555555;font-family:Verdana, Helvetica, sans-serif;font-size:13px;font-style:normal;font-weight:400;letter-spacing:normal;text-align:left;text-indent:0px;text-transform:none;white-space:normal;word-spacing:0px;"><span style="color:#218e53;"><strong>Заключения и впечатления...411</strong></span></p> <p style="margin:1em 0px;line-height:1.3em;color:#555555;font-family:Verdana, Helvetica, sans-serif;font-size:13px;font-style:normal;font-weight:400;letter-spacing:normal;text-align:left;text-indent:0px;text-transform:none;white-space:normal;word-spacing:0px;"><span style="color:#218e53;"><strong>Триумфалната колесница...415</strong></span></p> <p style="margin:1em 0px;line-height:1.3em;color:#555555;font-family:Verdana, Helvetica, sans-serif;font-size:13px;font-style:normal;font-weight:400;letter-spacing:normal;text-align:left;text-indent:0px;text-transform:none;white-space:normal;word-spacing:0px;"><span style="color:#218e53;"><strong>Степени и последователност в презентацията на материала...421</strong></span></p> <p style="margin:1em 0px;line-height:1.3em;color:#555555;font-family:Verdana, Helvetica, sans-serif;font-size:13px;font-style:normal;font-weight:400;letter-spacing:normal;text-align:left;text-indent:0px;text-transform:none;white-space:normal;word-spacing:0px;"><span style="color:#218e53;"><strong>Приложение...424</strong></span></p> <p style="margin:1em 0px;line-height:1.3em;color:#555555;font-family:Verdana, Helvetica, sans-serif;font-size:13px;font-style:normal;font-weight:400;letter-spacing:normal;text-align:left;text-indent:0px;text-transform:none;white-space:normal;word-spacing:0px;"></p> <p><span style="color:#218e53;"><strong>ЗА АВТОРА</strong></span></p> <p><span style="color:#218e53;">Мария Монтесори е родена на 31 август 1870 г. в гр. Киаравале, провинция Анкона. Нейното семейство се премества в Рим през 1875 г. С напредъка в образованието си, тя започва да разчупва бариерите, които ограничават кариерното развитие на жените.</span></p> <p><span style="color:#218e53;">   При завършването си, родителите й я окуражават да се насочи към кариера на преподавател, една от малкото професии, достъпни за жените по онова време, но тя е решена да влезе в училище по медицина и да стане лекар.</span></p> <p><span style="color:#218e53;">   Баща й се противопоставя на тази насока – училищата по медицина по това време са изцяло запазени за мъже и първоначално директорът на училището отказва да приеме Мария. През 1890 Мария Монтесори е приета в Университета в Рим, за да учи физика, математика и естествени науки и получава дипломата си две години по-късно.</span></p> <p><span style="color:#218e53;">Накрая Мария Монтесори е приета във Факултета по медицина, а на 26 годишна възраст получава докторска титла и става една от първите в света жени, които получават степен по медицина.</span></p> <p><span style="color:#218e53;">   Тя веднага е наета на работа в прилежащата към университета болница Сан Джовани. От 1896 до 1911, за почти 15 години, д-р Монтесори практикува медицина. През ноември 1896 г., д-р Мария Монтесори прибавя към портфолиото си и работата си като асистент- хирург в болница Санто Спирито в Рим. Голяма част от работата й там е свързана с бедните и по-конкретно с техните деца. Като доктор, тя се отличава с начина, по който се грижи за пациентите си, като освен, че диагностицира и лекува болестите им, тя се грижи и за това те да са на топло и да са добре нахранени.</span></p> <p><span style="color:#218e53;">   По време на професионалния й контакт с децата, Мария Монтесори започва да се интересува от образованието в ранна детска и на 6 януари 1907 г. основава първата “Casa dei Bambini“ („Къща на децата“), която се превръща в нейната „Педагогическа лаборатория“. Следва период на интензивни изследвания и забележителни резултати. До есента на 1908 г. са основани пет къщи на децата – четири в Рим и една в Милано. Децата в тези къщи бележат забележителен прогрес и много скоро деца на пет години започват да пишат и четат. Новината за новия подход на д-р Монтесори се разпространява бързо и започват да пристигат посетители, които искат сами да видят как тя постига такива резултати. В рамките на една година италияноговорящата част на Швейцария започва да трансформира детските си градини в къщи на децата и тогава започва разпространението на новия педагогически подход.</span></p> <p><span style="color:#218e53;">   През 1909 г., историческата й книга, със заглавие на английски „Методът Монтесори“ е публикувана в Италия. Книгата е базирана на записките по време на първия й обучителен курс, проведен през същата година и е преведен в Съединените щати през 1912 г., достигайки второ място в списъка с бестселъри на научна тематика в САЩ. Скоро след това книгата е преведена на 20 различни езика и оказва огромно влияние в областта на образованието. 1913 е една незабравима година, тъй като тогава Мария Монтесори изнася първия си международен курс от лекции и посещава Съединените щати. През 1916 г. се появява още една епохална книга от д-р Мария Монтесори – „Напредналият Монтесори метод “.</span></p> <p><span style="color:#218e53;">   При завръщането си от САЩ през 1917 г., тя се установява в Барселона, Испания. През 1919 посещава Англия, където открива Международния обучителен курс в Лондон. Работата й се разпростира не само в Европа, но и е била подета в Доминионите и е приета в Индия и Южна Америка. Международната Монтесори асоциация (A.M.I.) е основана през 1929 г.</span></p> <p><span style="color:#218e53;">   През 1949 г. д-р Мария Монтесори получава първата от трите си номинации за Нобелова награда (1949, 1950 и 1951). Книгата й „Попиващият ум“, базирана на лекции, изнесени в Индия, е публикувана през същата година. Последната й публична изява е в Лондон през 1951 г., когато тя присъства на 9-ия Международен Монтесори конгрес. На 6 май 1952 г., в Нордвейк ан Зее, Холандия, тя умира в компанията на сина си Марио, на когото завещава като наследството своята работа.</span></p> <p><span style="color:#218e53;">   Като принцип, а и на практика д-р Монтесори предлага силна надежда, че човечеството ще може да изгради мира и напредъка в света върху най-силната основа, а именно свободното и демократично образование на децата на света.</span></p> <p><span style="color:#218e53;"> </span></p> <p><span style="color:#218e53;">Преводът на това издание е проверен от рецензент, назначен от AMI</span></p> <p></p> <p><span style="color:#218e53;">Издателство: Асеневци. Година на издаване: 2018. Брой страници: 436. Мека корица.</span></p> <p></p>
22,00 лв

В следната категория има още 30 продукта:

„Да откриеш детето“ е книга, в която са обяснени методите, чрез които можем да помогнем на детето да изяви и развие своите способности. Освен теоретичните постановки на метода си, Мария Монтесори дава и подробно описание на използваните материали, като обяснява начините на презентация, приложението на материалите в зависимост от възрастта на децата и целите, които се постигат с тях. Обръща се внимание на развитието на логическото мислене, говора, писмения език, четенето, движението, рисуването и музиката, религиозното образование.

Всички тези аспекти на цялостното образование на детето са придружени с примери за упражнения, които да използвате, за да следва детето своя вътрешен план на развитие.

СЪДЪРЖАНИЕ

Увод...7

Прилагането на науката в училище...9

История на методите...32
История на откриването на научната педагогика за нормални деца ...52
Описание на условията около първия експеримент: отчет за първото му разпространение ...55

Педагогическите методи, прилагани в Къщите на децата...60
Физически растеж...61
Околната среда...66
Практически наблюдения...68
Дисциплина и свобода...70
Трудността при постигането на дисциплина в училищата...72
Независимост...78
Колкото по-ненужна е помощта, толкова по-голяма пречка е тя за развитието на естествените способности...81
Награди и наказания за нашите деца...82
Свободата да се развиват...85

Природата в образованието...89
Мястото на природата в образованието ...97
Грижа за останалите...98
Предразсъдъци относно градините...99
Любимото им занимание...100
Простота ...102
Нашата градина...102

Двигателно обучение...105
Червеният и белият човек...105
Дисциплина и гимнастика ...108
Работа и гимнастика ...112
Работа...113
Гласове ...115
Таланти ...115
Прецизност ...116
Чувствителната възраст ...117
Анализ на движенията ...118
Икономия на движението ...120
Рамки за закопчаване ...120
Други средства ...121
Ходене по линия ...122
Едновременно протичащи упражнения...123
Неподвижност и тишина ...124
Открити пътища...124
Свободният живот...125
Действителност...126
Систематичност на действията...127
Гимнастика и игри ...129
Свобода на избор ...131

Материалите за развитие...134
Изолирането на едно качество в материалите ...137
Фундаменталните качества, които са еднакви за всичко, намиращо се в образователната среда около детето...139

Упражненията...143
Как трябва да се представи урокът от учителката: съпоставка с по-старите системи...143
Как да въведем дете в упражненията с материалите за развитие на сетивата — контрасти, идентичности и етапи...151
    Как да започнете упражненията за развиване на осезанието (тактилното усещане)...152
    Впечатления за температура...155
    Впечатления за тегло...155
    Впечатление за форма единствено чрез допир (трениране на стереогностичното сетиво)...156
    Трениране на сетивата за вкус и мирис...161

Визуални и слухови разлики...164
Материал: триизмерни блокове с цилиндри за вгнездяване...164
    Усъвършенстване на зрителното възприемане на размери ...164
    Триизмерни блокове с цилиндри за вгнездяване ...164
    Дървените фигури...167
Усилия и мускулната памет...168
Цветни материали ...170
Сетивни познания по геометрия...172
    Рамки и геометрични форми ...172
Упражнения с трите тестета карти...177
Упражнения за разграничаване на звуци ...178
Тишина ...183

Обобщение върху обучението на сетивата...189

Учителката...197

Техниката на уроците...203
Първи период: инициации ...203
Втори период: уроците ...206
    Трите степени на урока...206
Практически приложения – ръководство за употребата на материалите ...209
    Комплектите с блоковете с цилиндри...209
Водач на детето...211

Наблюдения върху предубежденията...216
Критерий...225
Психически ред ...227

Издигане...229
Тишината – материализирани абстракции...229
Сравнение между обучението на нормални деца и това на умствено изостанали деца...233
Сравнение между системата ни за обучение на децата в норма и експерименталната психология...238
Тренирането на сетивата чрез повтарящи се упражнения води до тяхното изостряне ...240

Писмен език...244
Старите методи за преподаване на четене и писане...245
Критика на метода на Сеген за преподаване на писане...245

Механизмът на писането...266
Анализ на движенията на пишещата ръка...268
Пряка подготовка за писане...270
    Анализ на различните му фактори...270
Интелект без механизми...282
Изграждане на думите...284

Четене...299
Упражнението с тематичните карти ...306
Команди: четенето на изречения ...308

Реч...315
Дефекти на речта поради липса на образование ...330

Преподаване на броене и увод в аритметиката...341

Допълнителни разработки по аритметика...357

Рисуване и представително изкуство...362

Въведение в музиката...369

Религиозно образование...379

Дисциплината в Къщата на децата...389

Заключения и впечатления...411

Триумфалната колесница...415

Степени и последователност в презентацията на материала...421

Приложение...424

ЗА АВТОРА

Мария Монтесори е родена на 31 август 1870 г. в гр. Киаравале, провинция Анкона. Нейното семейство се премества в Рим през 1875 г. С напредъка в образованието си, тя започва да разчупва бариерите, които ограничават кариерното развитие на жените.

   При завършването си, родителите й я окуражават да се насочи към кариера на преподавател, една от малкото професии, достъпни за жените по онова време, но тя е решена да влезе в училище по медицина и да стане лекар.

   Баща й се противопоставя на тази насока – училищата по медицина по това време са изцяло запазени за мъже и първоначално директорът на училището отказва да приеме Мария. През 1890 Мария Монтесори е приета в Университета в Рим, за да учи физика, математика и естествени науки и получава дипломата си две години по-късно.

Накрая Мария Монтесори е приета във Факултета по медицина, а на 26 годишна възраст получава докторска титла и става една от първите в света жени, които получават степен по медицина.

   Тя веднага е наета на работа в прилежащата към университета болница Сан Джовани. От 1896 до 1911, за почти 15 години, д-р Монтесори практикува медицина. През ноември 1896 г., д-р Мария Монтесори прибавя към портфолиото си и работата си като асистент- хирург в болница Санто Спирито в Рим. Голяма част от работата й там е свързана с бедните и по-конкретно с техните деца. Като доктор, тя се отличава с начина, по който се грижи за пациентите си, като освен, че диагностицира и лекува болестите им, тя се грижи и за това те да са на топло и да са добре нахранени.

   По време на професионалния й контакт с децата, Мария Монтесори започва да се интересува от образованието в ранна детска и на 6 януари 1907 г. основава първата “Casa dei Bambini“ („Къща на децата“), която се превръща в нейната „Педагогическа лаборатория“. Следва период на интензивни изследвания и забележителни резултати. До есента на 1908 г. са основани пет къщи на децата – четири в Рим и една в Милано. Децата в тези къщи бележат забележителен прогрес и много скоро деца на пет години започват да пишат и четат. Новината за новия подход на д-р Монтесори се разпространява бързо и започват да пристигат посетители, които искат сами да видят как тя постига такива резултати. В рамките на една година италияноговорящата част на Швейцария започва да трансформира детските си градини в къщи на децата и тогава започва разпространението на новия педагогически подход.

   През 1909 г., историческата й книга, със заглавие на английски „Методът Монтесори“ е публикувана в Италия. Книгата е базирана на записките по време на първия й обучителен курс, проведен през същата година и е преведен в Съединените щати през 1912 г., достигайки второ място в списъка с бестселъри на научна тематика в САЩ. Скоро след това книгата е преведена на 20 различни езика и оказва огромно влияние в областта на образованието. 1913 е една незабравима година, тъй като тогава Мария Монтесори изнася първия си международен курс от лекции и посещава Съединените щати. През 1916 г. се появява още една епохална книга от д-р Мария Монтесори – „Напредналият Монтесори метод “.

   При завръщането си от САЩ през 1917 г., тя се установява в Барселона, Испания. През 1919 посещава Англия, където открива Международния обучителен курс в Лондон. Работата й се разпростира не само в Европа, но и е била подета в Доминионите и е приета в Индия и Южна Америка. Международната Монтесори асоциация (A.M.I.) е основана през 1929 г.

   През 1949 г. д-р Мария Монтесори получава първата от трите си номинации за Нобелова награда (1949, 1950 и 1951). Книгата й „Попиващият ум“, базирана на лекции, изнесени в Индия, е публикувана през същата година. Последната й публична изява е в Лондон през 1951 г., когато тя присъства на 9-ия Международен Монтесори конгрес. На 6 май 1952 г., в Нордвейк ан Зее, Холандия, тя умира в компанията на сина си Марио, на когото завещава като наследството своята работа.

   Като принцип, а и на практика д-р Монтесори предлага силна надежда, че човечеството ще може да изгради мира и напредъка в света върху най-силната основа, а именно свободното и демократично образование на децата на света.

 

Преводът на това издание е проверен от рецензент, назначен от AMI

Издателство: Асеневци. Година на издаване: 2018. Брой страници: 436. Мека корица.

Напишете Вашето ревю

Да откриеш детето - Мария Монтесори

Да откриеш детето - Мария Монтесори

Издателство: Асеневци. Година на издаване: 2018. Брой страници: 436. Мека корица.

Напишете Вашето ревю