Производители

Последвайте ни във Facebook

Бюлетин

Уважаеми клиенти, 

За Бурано ЕООД безопасността на продуктите е от първостепенно значение.
Поради това фирмата изтегля от пазара артикул
  Слинг Caboo + Organic във всичките си предлагани разцветки. 
Причината за изтеглянето на продукта е, че съгласно Протоколи от изпитване 
N:18.39371 от3.12.2018 г. и N:18.39371b от 28.11.2018 г., издадени от лаборатория IISG (UL), Италия, заведени с писмо с вх. N: Ц-03-1031 от 17.12.2018 г., артикулът не отговаря на изисквания за безопасност, съгласно условията за безопасност – CEN/TR 16512:2015 “Изделия за отглеждане на малки деца. Указания за безопасност на детски слингове. Предвид установените несъответства съгласно направени оценки на риска, артикулът съдържа риск от задавяне, поради отделянето на малки части (отделяне щифта на ципа) и риск от нараняване, тъй като разтягането на лентите е повече от максималното допустимо за стандарта.
Важно е да се отбележи, че до момента не е постъпило нито едно оплакване от клиент.


Клиентите могат да върнат продукта
, като се свържат с нас на телефон +359898943396 – Мая Яханаджиян или e-mail: office@peleni.bg, в периода 12.2.2019 г. – 12.3.2019 г. и ще бъдат обезщетени, като получат друга стока на същата стойност или им бъде възстановена съответната сума.